• Hjälpmedel som avses

  Pincett, engångs

Förskrivare

 • Distriktssköterska i samråd med läkare
 • Sjuksköterska med vidareutbildning inom dermatologi
 • Förskrivningskriterier

  Material förskrivs till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Pincett engång

Pincett grön engångs 128 mm

Artikelbenämning:
Pincett grön engångs 128 mm
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
AST Medical AB

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval