Förskrivare

 • Distriktssköterska i samråd med läkare
 • Förskrivningskriterier

  Förkläde kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Förkläde engång

Förkläde, polyeten, transparent, vikta (Olika storlekar)

Artikelbenämning:
Förkläde, polyeten, transparent, 81x150cm, vikta
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Mediq Sverige AB
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval