Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Här ingår t.ex. blodsockermätare.

Hjälpmedel som avses

Koagulationsmätare

Förskrivare

Specialistläkare vid koagulationsmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. 

Förskrivningskriterier

Testutrustning för egenkontroll av blodets koagulationsförmåga, sk PK(INR)-värde vid behandling med warfarin.

Kan förskrivas till patienter som tillsvidarebehandlas med warfarin. Patienten ska vara bedömd som lämplig och kunna hantera utrustningen.

Före förskrivning ska patienten ha genomgått en utbildning vilken anordnas av koagulationsmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset samt Danderyds sjukhus.

Förskrivning av koagulationsmätare ska följas upp årligen.

Teststickor till utrustningen förskrivs via apotek.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Mätare för blodets koagulationsförmåga vid warfarinbehandling

Artikelbenämning: CoaguChek INRange koagulationsmätare
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: CoaguChek mäter PK(INR), ett mått på blodets levringsförmåga som används för kontroll av "blodförtunnande medel" (antikoagulantia), t.ex. Waran. Provet tas med ett stick i fingret. Provsvar fås inom en minut. CoaguChek XS används av patienten själv.
Leverantör: Roche Diagnostics Scandinavia AB
Artikelbenämning: microINR mätare
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Mätare för att analysera INR värde.
Leverantör: Aidian Oy
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Maria Pettersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen