Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som antingen sätts igång av användaren själv eller aktiveras automatiskt i händelse av en personlig nödsituation.

Hjälpmedel som avses

Apnélarm för barn.

Förskrivare

Läkare inom barnsjukvård

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas till små barn med risk för apnéattacker. Hjälpmedlet ska återlämnas när behov upphör, dock senast när barnet fyller 1 år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Apnélarm

Artikelbenämning: Babycontrol
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SISS BABYCONTROL, apnélarm, inkl. flergångs- andningssensor , 9 V batteri, manual, skyddsväska och transportbox. Används för monitorering av andning hos för tidigt barn och andra barn i riskgrupp för apnéer. Mätaren är mycket noggrann och avger en larmsignal så fort som barnet gör ett längre andningsuppehåll. Inställning för tolererad apnétid finns. BABYCONTROL sparar alla händelser på minneskort som kan läsas ut av professionen. BABYCONTROL är avsedd att användas ffa i hemmet men även på inneliggande barn
Leverantör: Timik AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: DMI Apnémonitor
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: GM Gröndorf Medical AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen