Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedel som avses

Infusionspump för nutrition, barn under 16 år
Infusionspump för nutrition, vuxna

Förskrivare

  • Barnläkare
  • Dietist

Infusionspump för nutrition, barn under 16 år: Läkare vid barnklinik. 
Infusionspump för nutrition, vuxna: Dietist. 

Förskrivningskriterier

Avser förskrivning av enteralpump avsedd för sondnäring till person boende i eget boende samt i boende enligt LSS.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Infusionspump för enteral nutrition

Artikelbenämning: Amika Nutritionspump
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Mobil och stationär pump. Kan användas både på sjukhus och utanför sjukhus till både barn och vuxna. Pumpen är lägesoberoende. Justerbar maxvolym, 1-5000 ml. IP34 tom 2016-12-31; IP35 from 2017-01-01
Leverantör: Fresenius Kabi
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Pump Flocare Infinity II
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flocare Infinity är en enteral pump för sondmatning med pumpaggregat. Flocare Infinity-pumpen är en lättanvänd, liten och precis pump med automatiskt friflödesskydd. Pumpen kan dessutom spolas av under rinnande vatten (IPX5).
Leverantör: Danone AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 februari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen