Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Apparater för att hjälpa en person med andningssvårigheter att andas genom näsan, munnen eller genom en trakeostomi i luftstrupen. Här ingår t.ex. ventilatorer och respiratorer som filtrerar eller renar inandningsluften, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP).

Hjälpmedel som avses

Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare
Bilevel inklusive befuktare
Ventilator inklusive befuktare, andningsballong, hostapparat

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

Förskrivningskriterier

Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

Kan förskrivas till patienter med centralt sömnapnésyndrom orsakad av hjärtsvikt.

Ny information har inkommit som gör gällande att det är ökad risk för kardiovaskulära dödsfall vid adaptiv servoventilationsbehandling för patienter med systematisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

Adaptiv servo-bilevelapparat bör därför enbart förskrivas efter särskilt övervägande.

Egenansvar

Andningsmask till bilevelapparat

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Andningsballong, engångs

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Andningsballong engångs för barn
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Ambu A/S Danmark filial
Artikelbenämning: Andningsballong engångs för spädbarn m mask < 10 kg öppen reservoar
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Ambu A/S Danmark filial
Artikelbenämning: Andningsballong engångs vuxen
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Ambu A/S Danmark filial

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Andningsballong, flergångs

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Andningsballong vuxen
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: LAERDAL MEDICAL AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn

Förskrivare

 • Specialistläkare i pediatrik vid barnklinik med inriktning mot lungsjukdomar eller intensivvård

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas till prematurt födda barn med behov av andningsstöd och där utprovning med högflödesgrimma varit positiv.

Utprovas på akutsjukhus. Hjälpmedlet ska möjliggöra fortsatt vård i hemmet eller visats hindra återinläggning på akutsjukhus.

Artikelbenämning: MyAIRVO 2 Kit
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MyAIRVO Kit innehåller: 1 st PT100EW MyAIRVO, 1 st 900PT421 droppställning samt 1 st 900PT405 bricka för fastsättning av MyAIRVO på droppställning
Leverantör: Fisher & Paykel Healthcare AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bilevel avancerad med befuktare

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

Artikelbenämning: prismaVENT40
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nowus Healthcare A/S
Dokument:
Artikelbenämning: Stellar 150
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Stellar 150.Från sjukvård till hemvård, invasiv till noninvasiv, barn (13 kg+) till vuxna. Med målvolymsventilation iVAPS
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: Bipap A40 Pro
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Philips ventilator Respironics BiPAP A40 Pro bi-level ventilator behandlar patienter som har andningsinsufficiens med kliniskt bevisade teknologier – AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support), EPAP med AVAPS-AE (Average Volume Assured Pressure Support-Automatic EPAP), Automated Airway Management och Auto-Trak.
Leverantör:

Philips AB

Dokument:

Bilevel inklusive befuktare

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

Artikelbenämning: AirCurve 10 VAuto
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: Lumis 150 VPAP ST
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens.
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: AirCurve 10 CS PaceWave
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Artikelbenämning: Lumis 150 VPAP ST-A
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens. Inklusive larmfunktion
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation

Hostapparat

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik eller neurologklinik
  Barnläkare med ansvar för lungmedicin på barnklinik

Artikelbenämning: Clearway 2 med väska & internbatteri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: BREAS Medical AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: EO-70 Hostmaskin inkl. nätadapter/ laddare, transportväska och patientset SLL460420-1
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Aspira Medical AB
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Ventilator inklusive befuktare

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Astral 150 inkl externbatteri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: hemrespirator, enkel/dubbel krets
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Vivo 45 LS, SE m engångsslangset o 2 click-in batteri (Sthlm)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: BREAS Medical AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Kortinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 1 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Maria Pettersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen