Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Förbrukningsmaterial till slemsug

Förskrivare

  • Distriktssköterska i samråd med läkare
  • Specialistläkare vid andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Förbrukningsmaterial till slemsug kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Sugkatetrar

Artikelbenämning: Sugkateter böjd 14 CH 53cm grön
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Mediplast AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Sugkateter rak 10 CH 40 cm inkl kona svart
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Mediplast AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Sugslang

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen