Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Diabetessjuksköterska
  • Distriktssköterska
  • Läkare

Förskrivningskriterier

Kanyler som tillför kroppen insulin eller insulinliknande preparat kan förskrivas där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal i kommunalt och eget boende.

Förskrivning giltig i ett år. Förskrivningen avser ett tremånadersbehov, uttag kan ske upp till fyra gånger per år, avgiftsfritt.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Pennkanyl, engångs

Artikelbenämning: BD Pennkanyl 5 mm, 31 G
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Becton Dickinson Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: MedfinePlus, pennkanyl 4mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Passar till insulinpennor. Varje ask pennkanyler innehåller även en förpackning med flytande socker (Wellion 1-shot)
Leverantör: Medtrust Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: MedfinePlus pennkanyl 5mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Passar insulinpennor enligt ISO 11608–2:2012
Leverantör: Medtrust Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Thin Pen 31G 6mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Karo Pharma Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Thinpen 32G 4mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Karo Pharma Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Thin Pen 32G 6mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Karo Pharma Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Thin Pen 32G 8mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Karo Pharma Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Pennkanyl Verifine 31 G (0,25mm) x 4 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Pennkanyl Verifine 31 G (0,25mm) x 5 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Pennkanyl Verifine 31 G (0,25mm) x 8 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Mediq Sverige AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 18 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen