Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Läkare
  • Specialistsjuksköterska vid andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Plasttält för bevarande av en fuktig inandningsmiljö kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Dimtält engång

Förskrivningskriterier

Detta hjälpmedel kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 29 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen