Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Skyddsmaterial för att skydda händerna vid omläggning av sår eller skötsel av luftvägar.

Förskrivare

  • Distriktssköterska i samråd med läkare
  • Specialistsjuksköterska vid hudklinik eller andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Skyddshandskar/vantar kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Egenansvar

Handskar vid omvårdnad, till exempel byte av inkontinensprodukter.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Handske vinyl/plast/bomull

Artikelbenämning: TG Handske barn
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Lohmann & Rauscher AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen