Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som är utformade för att ändra de strukturella och funktionella egenskaperna hos ryggradens och huvudets neuromuskuloskeletala system.

Hjälpmedel som avses

Spinala ortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialistläkare på osteoporosmottagning.

Förskrivare gällande barn: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin med tillgång till habiliteringsteam med fysioterapeut.

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen