Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Rör som placeras i en öppning i luftstrupen på en person med en trakeostomi för att göra det möjligt för personen att andas.

Förskrivare

  • Specialistläkare vid andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Kanyl kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Trakealkanyl

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 29 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen