Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Specialistläkare vid andningsvårdande klinik

Förskrivningskriterier

Kanyl kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Trakealkanyl

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 15 juni 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen