Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som omfattar hela eller delar av foten. Här ingår t.ex. ortopediska skor.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, reumatologi, rehabiliteringsmedicin, dermatologi, diabetes och onkologi samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge eller fotterapeut med vidareutbildning i fotsjukvård, Sophiahemmets Högskola eller i sårbehandling, Karolinska Institutet.

Förskrivningskriterier

Behandlingsskor förskrivs främst till person som har fotsår.

Med behandlingskor avses skor som används vid behandling under en begränsad tid. Skorna har plats för förband, inlägg, avlastningar av sår. Skorna har normalt stel sula och gåvagga.

Behandlingsskor och inlägg/fotbäddar som används under behandlingstiden är avgiftsfria och kan förskrivas utan begränsning av sko- eller inläggskvot.

Skor till barn upp till tre år som omfattas av vårdprogrammet för Pes Equinus Varus Addukts - PEVA är att betrakta som behandlingsskor. Därefter gäller samma regelverk som för övriga ortopediskt tillverkade skor, se behovstrappa Förflytta sig. 

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen