Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som är utformade för att ändra de strukturella och funktionella egenskaperna för de nedre extremiteternas neuromuskuloskeletala system. Hjälpmedlen kan vara specialtillverkade eller prefabricerade.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistkompetens läkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, rehabiliteringsmedicin, vid akutmottagning samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge eller fotterapeut med vidareutbildning i fotsjukvård, Sophiahemmets Högskola eller i sårbehandling, Karolinska Institutet.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att upprätthålla och förbättra fysiska funktioner vid behov överstigande sex månader.  Se funktionstillstånd nedan. För inlägg/fotbäddar se 061203.

  • Neurologisk dysfunktion
  • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar)
  • Cirkulationsrubbningar med risk för sår (diabetes, arterioskleros)
  • Fotsår (diabetes, arterioskleros, neuropati)
  • Frakturer

 

Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling, under sex månader, ska bekostas av den behandlande kliniken.

Egenansvar

Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t.ex. mjuk knäortos med eller utan stödskenor.

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen