Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

  • Förskrivningskriterier

    Drivaggregat och drivhjul med motor till manuell rullstol kan förskrivas till brukare med nedsatt kraft eller funktion i hand och arm och som med detta hjälpmedel självständigt kan framföra en manuell rullstol.

    Drivaggregat och drivhjul med motor till manuell rullstol kan även förskrivas för att underlätta de närståendes dagliga arbete i den egna bostaden.

    Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.

    Det kan förskrivas till brukare i ordinärt boende alternativt till brukare i särskilt boende om brukaren frekvent bor hos närstående.

  • Egenansvar

    Tillbehör som extra batteri, batteri med högre kapacitet än standard, reservhjul och dubbdäck. 

  • Hjälpmedelsområde

    ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Se respektive hjälpmedel nedan
  • Behovstrappa och -trappsteg

    Behovstrappa Förflytta sig, steg 4. Utanför bostaden.
    Delaktiviteten avser att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.

    Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

  • Drivaggregat till rullstolar

  • Förskrivningskriterier

    Drivaggregat via fritt val kan användas tillsammans med rullstol via fritt val av hjälpmedel.

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen
Artikelbenämning: Lille Viking 2000+ inkl batterier/laddare/manöverbox 521E
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: En hjälpmotor som hjälper ledsagaren att dra rullstolen i uppförsbacke och att hålla emot i nedförsbacke. När man inte behöver hjälp av motorn är det lätt att lyfta motorn/hjulen med ett handtag.
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: El-schema
Dokument: Kombinationsavtal
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Reservdelslista
Artikelbenämning: E-walk med Lipo batteri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: E-walk med Lipo batteri
Leverantör: Decon Wheel AB
Artikelbenämning: Viamobil v25 inkl batteri, laddare och bulthållare fram och bak (rakt)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
  • Drivhjul med motor till rullstol

Artikelbenämning: E-Motion M25 24" Däck Airless massivt inlägg Drivring Rostfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Artikelbenämning: SMARTDRIVE MX2+ INKL.PUSHTRACKER, EU LADDARE UTAN ADAPTER
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SMARTDRIVE MX2+ INKL. PUSHTRACKER EXKL. MONTERINGSSATS
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Sprängskiss
Artikelbenämning: E-drive plus 16",NiMH
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Decon Wheel AB
Artikelbenämning: e-move 24" med NiMH Batteri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Elektriskt drivaggregat, 24"
Leverantör: Decon Wheel AB
Artikelbenämning: Stricker Lipo Lomo 16" med back
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: Drivaggregat, påhängsmodell med backfunktion
Leverantör:

Hjälpmedelsexperten Sverige AB

  • Faktagranskad: 15 mars 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen