Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

 • Förskrivningskriterier

  Drivaggregat till manuell rullstol kan förskrivas för att underlätta de närståendes dagliga arbete i den egna bostaden.

  Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.

  De förskrivs till brukare i ordinärt boende alternativt till brukare i särskilt boende om brukaren frekvent bor hos närstående. 

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 4. Utanför bostaden.
  Delaktiviteten avser att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Drivaggregat till rullstolar

 • Förskrivningskriterier

  Drivaggregat via fritt val kan användas tillsammans med rullstol via fritt val av hjälpmedel.

Drivaggregat Lille Viking 2000

Artikelbenämning:
Lille Viking 2000 inkl batterier/laddare/manöverbox 511
Bild:
Kortbeskrivning:
En hjälpmotor som hjälper ledsagaren att dra rullstolen i uppförsbacke och att hålla emot i nedförsbacke. När man inte behöver hjälp av motorn är det lätt att lyfta motorn/hjulen med ett handtag.
Leverantör:

Välj i andra hand

Drivaggregat E-walk

Artikelbenämning:
E-walk med Lipo batteri
Bild:
Kortbeskrivning:
E-walk med Lipo batteri
Leverantör:

Drivaggregat Viamobil v25

Artikelbenämning:
Viamobil v25 inkl batteri, laddare och bulthållare fram och bak (rakt)
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
 • Drivhjul med motor till rullstol

Drivaggregat E-Motion M25

Artikelbenämning:
E-Motion M25 24" Däck Airless massivt inlägg Drivring Rostfri
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:

Drivaggregat SMARTDRIVE

Artikelbenämning:
SMARTDRIVE MX2+ INKL.PUSHTRACKER, EU LADDARE UTAN ADAPTER
Bild:
Kortbeskrivning:
SMARTDRIVE MX2+ INKL. PUSHTRACKER EXKL. MONTERINGSSATS
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Drivaggregat E-drive 16"

Artikelbenämning:
E-drive plus 16",NiMH
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

e-move

Artikelbenämning:
e-move 24" med NiMH Batteri
Bild:
Kortbeskrivning:
Elektriskt drivaggregat, 24"
Leverantör: