Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

 • Förskrivningskriterier

  Drivaggregat till manuell rullstol kan förskrivas för att underlätta de närståendes dagliga arbete i den egna bostaden.

  Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.

  De förskrivs till brukare i ordinärt boende alternativt till brukare i särskilt boende om brukaren frekvent bor hos närstående. 

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
  Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Drivaggregat till rullstolar

Drivaggregat Lille Viking 2000

Artikelbenämning:
Lille Viking 2000 inkl batterier/laddare/manöverbox 511
Bild:
Kortbeskrivning:
En hjälpmotor som hjälper ledsagaren att dra rullstolen i uppförsbacke och att hålla emot i nedförsbacke. När man inte behöver hjälp av motorn är det lätt att lyfta motorn/hjulen med ett handtag.
Leverantör:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Drivhjul med motor till rullstol

Drivaggregat SMARTDRIVE

Artikelbenämning:
SMARTDRIVE MX2+ INKL.PUSHTRACKER, EU LADDARE UTAN ADAPTER
Bild:
Kortbeskrivning:
SMARTDRIVE MX2+ INKL. PUSHTRACKER EXKL. MONTERINGSSATS
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

e-move

Artikelbenämning:
e-move 24" med NiMH Batteri
Bild:
Kortbeskrivning:
Elektriskt drivaggregat, 24"
Leverantör: