Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

En uppsättning kompatibla komponenter som kan integreras för framställning av en rad olika proteser för nedre extremiteter.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik för ortopedi, rehabiliteringsmedicin med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med fysioterapeut

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen