Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

När behovet av hjälpmedel är temporärt, max sex månader, tillämpar förskrivaren det som kallas korttidsförskrivning. Det kan till exempel handla om funktionsnedsättning vid frakturer, operationer och liknande. Om behovet kvarstår efter sex månader krävs vanlig förskrivning av hjälpmedel. Om ingen förskrivning sker, kommer hjälpmedlet i fortsättningen att vara avgiftsbelagt för brukaren. Personer med varaktiga funktionsnedsättningar, men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel, behöver inte betala någon avgift.

En (1) eller ett par (2) kryckkäppar alternativt käppar räknas som ett (1) hjälpmedel och förhöjningsklossar till en möbel/funktion räknas också som ett (1) hjälpmedel. 

I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna följande hjälpmedel:

Typ av hjälpmedel visas i vänster kolumn och avgift per månad i höger kolumn.
Hjälpmedel Avgift
Enkla bashjälpmedel 100 kr/hjälpmedel/3 mån
Arbetsstol gasreglerad lyftomat
Arbetsstol ellyftomat
375 kr/mån
750 kr/mån
Badkarslyft batteridriven 750 kr/mån
Duschstol på hjul, standard
Duschstol på hjul, tiltbar
Duschvagn
250 kr/mån
375 kr/mån
1000 kr/mån
Gåbord manuellt
Gåbord hydraulisk
Gåbord elektriskt
250 kr/mån
375 kr/mån
500 kr/mån
Mobil golvlyft 750 kr/mån
Rullstol standard, transportrullstol 375 kr/mån
Komfortrullstol 750 kr/mån
Ståstöd, typ spacemaker 500 kr/mån
Sängryggstöd, elektriskt
Sänglyft, elektriskt
Komplett el-reglerad säng med sänglyft
375 kr/mån
375 kr/mån
875 kr/mån
Tippbräda 1000 kr/mån

Brukaren bekostar själv transport av hjälpmedel vid korttidsförskrivning.

Inbetalningskort

Beställning av inbetalningskort vid korttidsförskrivning

Norra länet:
SF Ekonomi
Redovisningssektionen
admin.hjalpmedel.sf@regionstockholm.se

Södra länet:
Hjälpmedel Stockholm
Menyval 1, 08-123 476 00
hjalpmedelstockholm.slso@regionstockholm.se

Om du vill resa

En brukare som ska resa bort kan ta med sig sitt hjälpmedel, oavsett om han eller hon reser inom Sverige eller utomlands. Brukaren betalar dock själv för transporten av hjälpmedlet och ansvarar för att den sker på ett säkert sätt. Brukaren betalar själv för eventuella reparationer utomlands.

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen