Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel. Inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i sängen eller av en vårdare.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Utgångspunkten ska vara att en standardsäng inte fyller behovet. Förskrivaren ska dessutom ha undersökt möjligheten att anpassa befintlig säng med exempelvis reglerbart ryggstöd, dävert, förhöjningsklossar utifrån den enskildes medicinska status och totala omvårdnadsbehov.

Förskrivning av elektriskt reglerbar säng kan endast göras om omvårdnadsbehovet är tungt och komplext samt förutsatt att brukarens behov inte kan tillgodoses med enbart åtgärder i form av ergonomisk rådgivning, förflyttningsteknik eller enklare lösningar.

Egenansvar

Filtstöd. 

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara inkl sänglyft

Artikelbenämning: Säng SB755 Top 105cm Susanne ex grind HB85 100cb
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: 4-delad hem och sjukhemssäng med ryggtillbakaföring. Sängen finns i många alternativa utföranden med lägsta sängbottenhöjd från 25 cm och alternativa bäddmått 85, 90, 105 och 120 cm. Stort sortiment av tillbehör. Max brukarvikt 200 kg (SWL235kg)
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Besiktningsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Tillbehör
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Säng SB755 Top 120cm Susanne ex grind HB85 100cb
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: 4-delad hem och sjukhemssäng med ryggtillbakaföring. Sängen finns i många alternativa utföranden med lägsta sängbottenhöjd från 25 cm och alternativa bäddmått 85, 90, 105 och 120 cm. Stort sortiment av tillbehör. Max brukarvikt 200 kg (SWL235kg)
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Besiktningsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Tillbehör
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Säng SB755D Top 90cm Susanne s ex grind HB85 100cb
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: 4-delad hem och sjukhemssäng med ryggtillbakaföring. Sängen finns i många alternativa utföranden med lägsta sängbottenhöjd från 25 cm och alternativa bäddmått 85, 90, 105 och 120 cm. Stort sortiment av tillbehör. Max brukarvikt 200 kg (SWL235kg)
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Besiktningsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Tillbehör
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Säng ScanBeta NG 60x140cm 3-delad, el rygg, manuell lår/bendel
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Barnsäng med spjälgrindar i 3standardstorlekar 60x140cm, 70x160cm och 80x180cm. Finns som special i andra storlekar opch utföranden.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Produktinformation
  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen