Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Kompressionsutrustning för arm, ben och bål

  Avancerad kompressionsutrusning för arm, ben eller bål med 12 eller fler kammarsystem

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

 • Förskrivningskriterier

  Se respektive hjälpmedel nedan.

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

 • Kostnadsansvar vid behandling

  Hjälpmedel som används vid behandling, och där hjälpmedelsbehovet bedöms vara kortare än sex månader, bekostas av behandlande klinik.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål

Förskrivare

 • Läkare
 • Förskrivningskriterier

  Avser hjälpmedel för cirkulationsbehandling, vid ödem eller venösa bensår.

Flowtron Hydroven 3

Artikelbenämning:
Flowtron Hydroven 3 Kompressionspump
Bild:
Kortbeskrivning:
Flowtron Hydroven™ 3, ett intermittent pneumatiskt kompressionssystem (IPC) som erbjuder en effektiv, klinisk, icke-invasiv och dynamisk kompression av armar eller ben.
Leverantör:

Välj i andra hand

Vadoplex

Artikelbenämning:
Vadoplex
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Octopus Medical Aktiebolag
 • Avancerad kompressionsutrusning för arm, ben eller bål med 12 eller fler kammarsystem

Förskrivare

Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin eller onkologi vid lymfödemenhet. 

 • Förskrivningskriterier

  Avser hjälpmedel för lymfödembehandling vid diagnostiserat lymfödem stadium 2-3. Andra sjukdomar som kan vara kontraindicerade måste ha uteslutits.

  Andra behandlingsmetoder enligt KFÖ samt enklare kompressionsutrustning skall ha provats utan tillräcklig effekt. Utprovning skall ske separat från annan behandling för att kunna utvärdera metoden.

  Uppföljning och utvärdering skall ske kontinuerligt enligt steg A3/B3 enligt "Modell för uppföljningsbehov vid förskrivning av hjälpmedel".

Lympha Press Optimal V2

Artikelbenämning:
Lympha Press Optimal V2
Bild:
Kortbeskrivning:
Lympha Press Optimal V2 är en effektiv kompressionspump som reglerar trycket i de tillhörande manschetterna. Trycket är graderat, vilket betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket i manschetten. Trycket avtar sedan i varje efterföljande kammare med 1 mmHg. Det graderade trycket går också att individanpassa genom en enkel programvara. Vid användning av båda slanguttagen, kan kompressionsmanschetter med upp till 40 luftkammare användas.
Leverantör:
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval