Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ISO-kodsbeskrivning

Elektriskt drivna rullstolar som aktiveras av användaren med hjälp av ett elektroniskt styrdon Här ingår t.ex. självbalanserande rullstolar samt även chassi som kan ge upphov till kompletta rullstolar/arbetsstolar/vagnar tillsammans med t.ex. sittsystem, formgjutna sitsar, säten och liknande.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivningskriterier

Eldriven rullstol kan förskrivas till person med bestående och betydande förflyttningssvårigheter orsakat av skada eller sjukdom. Eldriven rullstol förskrivs om inte övriga förflyttningshjälpmedel, som t.ex. manuell rullstol, täcker behovet av förflyttning.

Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livet. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta. Elrullstolen ska användas regelbundet, minst tre av fyra årstider.

Brukaren ska kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller andra. Vid bedömning ska hänsyn tas till förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar, medicinering, alkohol- eller drogproblematik.

Den eldrivna rullstolen ska förvaras inomhus, vid minst 5 grader plus, i låst utrymme. Generellt gäller att endast brukaren med närstående, vårdare eller i förekommande fall, andra rullstolsbrukare ska ha tillträde till utrymmet.

I de fall det finns behov av elrullstol både för inom och utomhusanvändning ska alltid en kombinerad eldriven rullstol provas i första hand. Detta gäller även om brukaren har elrullstol sedan tidigare och ett byte blir aktuellt. Två elrullstolar kan endast förskrivas när det inte är möjligt att kombinera funktionen.

Förskrivaren bör göra uppföljning, minst en gång per år, om brukaren använder förskriven eldriven rullstol.

Elrullstol med uppresningsfunktion kan förskrivas vid regelbundet frekvent behov av förflyttning inomhus. Behov av att utföra ADL-aktiviteter ska föreligga, alternativt ett mycket stort medicinskt behov av att mycket ofta nyttja uppresningsfunktionen. Ska ej ersätta ordinarie ståträning och enkla lösningar ska alltid prövas i första hand. I särskilt boende ansvarar kommunen för uppehållande träning.

Slingstyrning förskrivs till brukare som inte klarar traditionellt styrsätt och måste ha slinga som styrsätt för egen förflyttning och som kan behöva kompensera t ex bristande synperception eller förståelse. Det betyder att brukaren själv ska klara att hantera joystick/kontakt utan medverkan av personal och medvetet kunna köra vart och när han/hon vill. Slingstyrningen ger brukare möjlighet att bli delaktiga och visa vad de vill och inte vill vilket stimulerar den kommunikativa förmågan och ökar självständigheten.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, avancerad sittkomfort

Artikelbenämning: K300S PSjr SLSO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Rullstol El Aviva RX40 WB SB 43cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Det perfekta valet för antingen inom- eller utomhusbruk, med ett omfattande utbud av valmöjligheter, tillbehör, alternativa styrningar och kontrollenheter.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rst el Bora Flex3 sb43 Vårdarstyrd LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol el Storm4 Flex3 fast sb43 LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® Storm®4 har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion, möjlighet att konfigurera och möjlighet att anpassa. ”Enkel att hantera” har varit mottot under utvecklingsprocessen av Storm®4.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol el TDX SP2 Flex3 fast sb43 LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol El TDX SP2 low rider Flex3 fast sb43 LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: F3 Corpus SLSO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: F3 chassit är det mindre i F-serien - framhjulsdrivna rullstolar.F3 ger en dig en bekväm känsla och sparar din energi.Corpus® sitsen levereras som standard med alla ergonomiska och tekniska fördelar. En snygg design som följer kroppen, med lätt böjda benstöd, öppen armstödsdesign och Unitrack stödsystem.
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: M400 CORPUS HD SLL
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: M400 HD är en rejäl rullstol för användare upp till 205 kg. HD har den välkända Corpussitsens komfort och funktion, den är bara lite större och robustare. Trots det är den lättkörd och smidig. M400 HD har 4 elfunktioner.
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Elrullstol MC 1124 Spinalis kpl konceptstol sb 30 Sth
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Minicrosser AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Sprängskiss

Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Artikelbenämning: Eloflex F
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakhjul luftfyllda 12 tum, framhjul massiva 8 tum. Hopfällbar lätt elrullstol.
Leverantör: Eloflex AB
Dokument: Tillbehör
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Konfigurator
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Elrullstol iChair mc2 VR2 sb43
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: L&B Medical AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Köpinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Reklamation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Köpinformation
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Elrullstol iChair mcS Svart med R-net
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: L&B Medical AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Köpinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Reservdelslista
Dokument: Reklamation
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Köpinformation
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: ELRULLSTOL KOALA P+ LÅNGBRO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Permobil AB
Artikelbenämning: Rullstol el Bora Modulite 43 Sthlm Syd
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Rullstol EL BORA Syd
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Bruksanvisning Bora
Dokument: Produktblad Bora
Dokument: Servicemanual Bora
Dokument: Beställningsguide Bora 7-Klövern

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elrullstol för inomhusanvändning, avancerad sittkomfort

Artikelbenämning: Elrullstol Flexmobil i6 låg med sitslyft elrygg eltilt sitthöjd 36-61cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: PG-Led, R-Net, förberedd för 5 elfunktioner.Valfri SitRite sits & rygg, eltilt, elrygg, fasta armstöd 30x3 armstödsplatta, fotplatta hel, laddare tc-fas 4A. Liten och kompakt elrullstol för inomhusbruk med elektrisk sitslyft. Finns med två olika ställdon/sitthöjder. Bredd chassi: 57 cm, Längd: 80 cm, vändradie 96 cm. Max brukarvikt 150 kg.
Leverantör: Eurovema Mobility AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument:
Dokument:
Dokument: Reservdelslista
Dokument: Servicehandbok
Artikelbenämning: Elrullstol REAL 6100 PlusVuxen Basmod. Std avanc. A2 SLL VARU
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Elrullstol REAL 6100 PLUS, elsitstilt, Sits EM PLUS Valfri , Hög elregl Ryggmek , Rygg EM PLUS Valfri, Armstöd ej fällbart PLUS, Armstödsplatta Mobil 35 cm, Std sitthöjd 48-76 cm, DX2 elektronik, Benstöd valfri Batteri, Batteriladdare 2,5 Amp, Paraloc, Transportöglor
Leverantör: Mercado Medic AB
Artikelbenämning: Elrullstol REAL 6100 PLUS LiNX Vuxen låg sitthöjd avancerad
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS Vuxen
Leverantör: Mercado Medic AB
Artikelbenämning: Rullstol El Pronto M41 sb43 Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elrullstol för inomhusanvändning, enkel sittkomfort

Artikelbenämning: Elrullstol Flexmobil i6 hög med sitslyft sitthöjd 43-83cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: PG-Led, R-Net, förberedd för 5 elfunktioner. Valfri SitRite sits & rygg, manuell ryggvinkling, manuell tilt med vev, fasta armstöd 30x3 armstödsplatta, fotplatta hel, laddare tc-fas 4A. Liten och kompakt elrullstol för inomhusbruk med elektrisk sitslyft. Finns med två olika ställdon/sitthöjder. Bredd chassi: 57 cm, Längd: 80 cm, vändradie 96 cm. Max brukarvikt 150 kg.
Leverantör: Eurovema Mobility AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument:
Dokument:
Dokument: Reservdelslista
Dokument: Servicehandbok
Artikelbenämning: Elrullstol REAL 6100 PlusVuxen Basmod. Std enkel A1 SLL VARU
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Elrullstol REAL 6100 PLUS, Tilt allvinkel, Sits EM Valfri , Hög Medic Ryggmek , Rygg EM Valfri, Armstöd ej fällbart PLUS, Armstödsplatta Mobil 35 cm, Std sitthöjd 48-76 cm, DX2 elektronik, Benstöd valfri Batteri, Batteriladdare 2,5 Amp, Paraloc, Transportöglor
Leverantör: Mercado Medic AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elrullstol med slingstyrning

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elrullstolsunderrede för modulära sittsystem

Artikelbenämning: Rullstol El Bora underrede till formgjuten sits, vårdarstyrd LiNX
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol el TDX SP2 underrede till formgjuten sits, vårdarstyrd LiNX
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll

Platta för slingstyrning inkl rullstol

Artikelbenämning: AKKA SMART - 130 kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: AKKA SMART är ett unikt utvecklingsstimulerande system för barn och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar. Systemet är baserat på en mobil plattform som erbjuder åkning, körning och ökad frihet för barn och vuxna med svårigheter att framföra och styra en traditionell rullstol. AKKA Smart levereras med följande tillbehör: • Programmeringsenhet • Batteriladdare • Navigeringstejp 3 x 20 m • 4 st Säkerhetsspännband
Leverantör: JCM Elektronik AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Ståelrullstol

Artikelbenämning: F5 CORPUS VS SLSO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: F5 Corpus VS är en slitstark, kraftfull och stabil framhjulsdriven elrullstol, kombinerad med det bästa sitssystemet på marknaden: Corpussitsen. Sitssystemet är utformat för att effektivt möta de kliniska, funktionella och livsstilsrelaterade behoven hos aktiva användare. Den senaste versionen av VS-sitsen erbjuder alla elfunktioner som finns på Corpussitsen, och även ett innovativt nytt sätt for stående som tillåter dig att välja mellan två positioner; sittande till stående eller liggande till stående.
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument:
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Produktinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Sprängskiss

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen