• Hjälpmedel som avses

  Bråckband och bukgördlar.

Förskrivare

 • Läkare
 • Förskrivningskriterier

  Förskrivs till person som har bråck och som inte opereras. Förskrivs även till person som har så svag bukvägg att den hotar att brista.

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

 • Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.