Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan ställas in så att man uppnår en specifik sittställning. Här ingår t.ex stolar som sätts samman av olika delar.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivningskriterier

Modulära sittsystem ska alltid förskrivas i samråd med hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ansvarar för att helheten runt brukaren fungerar, det vill säga att det finns stöd i omgivningen samt att användningsområdet är klargjort.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Modulära sittsystem för barn och ungdomar, exkl underrede

Artikelbenämning: Sits Zitzi Sharky Pro stl. 1 (Utan rygg), std.
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sharky Pro är sittsystemet med stora anpassningsmöjligheter för ungdomar och vuxna med särskilda sittbehov. Allt för att uppnå en så optimal sittställning som möjligt och samtidigt tillåta användaren att växa i en och samma stol.
Leverantör: Anatomic SITT AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Reservdelslista
Artikelbenämning: Sits Zitzi Delfi Pro stl. 2 (utan rygg)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Art. Nr 285000 -285004 ska kompletterar med valfri rygg enligt art. Nr. 285011, 285012, 285013
Leverantör: Anatomic SITT AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Reservdelslista

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen