Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som omfattar hela eller delar av foten Här ingår t.ex. ortopediska inlägg.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av

 • specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, rehabiliteringsmedicin, dermatologi, diabetes eller onkologi och vid lymfödemenhet, samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge,

 • fysioterapeut med utbildning inom ortopedi vid barnklinik och habilitering,

 • fysioterapeut som arbetar inom neurologi och rörelseapparatens sjukdomar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har minst tre års yrkeslivserfarenhet inom något av dessa områden eller

 • fotterapeut med vidareutbildning i fotsjukvård, Sophiahemmets Högskola eller i sårbehandling, Karolinska Institutet.

Förskrivningskriterier

Inlägg/fotbäddar kan förskrivas för att korrigera och/eller kompensera felställningar i fotens leder och/eller åstadkomma tryckavlastning för patologiska områden av fotsulan.

Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

 • Neurologisk dysfunktion
 • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
 • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
 • Grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
 • Delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner 

 

Region Stockholm bekostar högst två par inlägg per år till vuxna och högst sex par inlägg per år till barn.

Undantag för barn under 18 år, se nedan.

Egenansvar

Prefabricerade inlägg/fotbäddar.

Individuellt anpassade inlägg/fotbäddar för exempelvis:

 • Hallux valgus
 • Hallux rigidus
 • Hammartå
 • Pes plano valgus
 • Pes excavatus
 • Plantar fasciit/hälsporre/senskideinflammation
 • Framfotsbesvär (metatarsalgi, Mortons neurom)
 • PEVA alternativt pes adductus, efter avslutad behandling

 

Egenansvar innebär att brukaren själv står för kostnaden för inlägget/fotbädden, oavsett om det är ett prefabricerat eller ett individuellt anpassat inlägg. Om hjälpmedlet bedöms vara ett egenansvar kan brukaren kontakta valfri ortopedteknisk verksamhet för att köpa inlägg. Det behövs ingen remiss när brukaren själv bekostar sitt inlägg.

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Undantag barn under 18 år

För att minska risk för bestående deformiteter och förbättra en funktion görs vissa undantag för barn under 18 år. Förutom ovan specificerade funktionstillstånd kan även följande funktionstillstånd berättiga till förskrivning.

 • PEVA (klumpfot) samt pes adductus, under pågående behandling
 • syndrom med försämrad motorisk funktion (ex Downs syndrom, Marfans)
 • ortos och protesbrukare med ökad belastning kontralateral sida
 • medfödd benskörhet
 • pes plano valgus med felställning av hälbenet
 • resttillstånd efter fraktur eller operation
 • knäbesvär p g a kraftig fotfelställning

 

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen