Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Här ingår porttelefonsystem med låsöppnarfunktion.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Porttelefon kan förskrivas till brukare som har stora svårigheter att inom rimlig tid ta sig fram till ytterdörren. Vid elektroniskt dörrlås (elektromagnetisk låskista) är förskrivaren skyldig att informera om att installationen ofta medför att dörrens vanliga lås byts ut. Vid osäkerhet om inbrottsskydd kan bostadsinnehavaren kontakta sitt försäkringsbolag.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Porttelefon

Artikelbenämning: Porttelefon Gewa DuoCom
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: DuoCom är en porttelefon som passar speciellt bra för t ex rörelsehindrade, talhandikappade och äldre. DuoCom kan fjärrstyras med IR-sändare och kan ha inspelade svarsmeddelanden.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Artikelbenämning: Porttelefon Portal Grundsats
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Ett porttelefonsystem konstruerat med tanke på handikappades behov. PortTal är därför lätt att anpassa för olika styrsätt och avsett för installation i bostäder med en design som anpassats för hemmiljö.
Leverantör: RehabCenter i Stockholm AB
  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen