Till start

Vårdgivarguiden

Underskriftsärende – så går det till

 • För att ett underskriftsärende ska kunna läggas upp behöver handläggaren på hälso-och sjukvårdsförvaltningen få information om ditt namn, ditt personnummer och din mejladress. Om du har ett e-tjänstekort från Region Stockholm behöver handläggaren inte dessa uppgifter.
 • Du får sedan ett mejl med en länk till systemet E-underskrift, som är hälso-och sjukvårdsförvaltningens system för elektroniska underskrifter.
 • Du loggar in med Bank-id eller e-tjänstekort för att granska och underteckna.

Skriv under ett dokument steg för steg

Notifiering

När du ska skriva under ett dokument får du först ett mejl med en notifiering om att du har en ny elektronisk underskrift att hantera.

Om du använder Bank-id

 1. Klicka på länken ”Hantera Ärendet” i mejlet.
 2. Välj ”Inloggning Medborgare”.
 3. Välj ”Mobilt BankID”.
 4. Välj din aktuella version av Bank-id.

Om du har ett e-tjänstekort från Region Stockholm

 1. Klicka på länken ”Hantera Ärendet” i mejlet.
 2. Välj ”Inloggning Personal”
 3. Välj ”eTjänstekort”
 4. Logga in med din sexsiffriga kod.

Hantera väntande underskrifter i systemet

 1. För att visa och skriva under dokumentet klickar du på ”Visa och skriv under”.
 2. Det går även att välja ”Ta bort ärendet”. Det innebär att du väljer att inte skriva under dokumentet. Här kan du även ange anledning.

Underskrift

När du har valt ”Visa och skriv under”:

 1. Läs igenom hela dokumentet. Tänk på att en elektronisk underskrift har samma rättsliga status som en handskriven underskrift.
 2. Klicka på ”Skriv under”
 3. Du loggar in på nytt med Bank-id eller med sexsiffrig kod för e-tjänstekort, för att underteckna dokumentet.

När dokumentet har undertecknats

När alla parter undertecknat dokumentet får du ett nytt mejl med en länk för att ladda ned det undertecknade dokumentet, eller så skickar handläggaren från hälso-och sjukvårdsförvaltningen en digital kopia av originalet till dig.

Observera att ett elektroniskt undertecknat dokument ska bevaras i digital form. Ändringar av en färdigställd undertecknad handling innebär att handlingen blir ogiltig.

Tillit och sekretess

Tilliten till de underskrifter tjänsten skapar är på avancerad nivå enligt EU-direktivet eIDAS och bygger på högkvalitativa certifikat från Region Stockholms eget PKI. Därmed får tjänsten användas för handlingar som innehåller personuppgifter och sekretess. K4-klassad information får inte behandlas i tjänsten.

Genom att klicka på ”Skriv under” skapas ett nyckelpar som är unikt för undertecknaren och endast giltigt vid detta tillfälle. Den privata delen av nyckelparet används för att kryptera ett hashvärde som då inte kan förfalskas. Ett certifikat (med bland annat den publika delen av nyckeln) utgör tillsammans med hashvärdet den elektroniska underskriften. Detta bakas nu in i filen och utgör beviset för underskriften och vem som gjort den. Underskriften följer PAdES-standarden och räknas som en avancerad underskrift enligt EU-förordningen eIDAS.

Kontakt

Har du frågor om elektronisk underskrift kan du kontakta din avtalsansvariga på hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Kontaktuppgifter finns på avtalssidan för din verksamhet.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

 • Uppdaterad: 15 april 2024

 • Faktagranskad: 15 april 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: William Stampe, hälso- och sjukvårdsförvaltningen