Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som omfattar hela eller delar av foten. Här ingår t.ex. ortopediska skor.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av

 • specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, reumatologi, neurologi, rehabiliteringsmedicin, dermatologi, diabetes eller onkologi, vid lymfödemenhet, samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge,
 • fysioterapeut med utbildning inom ortopedi vid barnklinik och habilitering,
 • fysioterapeut som arbetar inom neurologi och rörelseapparatens sjukdomar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har minst tre års yrkeslivserfarenhet inom något av dessa områden,
 • fotterapeut med vidareutbildning i fotsjukvård, Sophiahemmets Högskola eller i sårbehandling, Karolinska Institutet.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

 • Neurologisk dysfunktion
 • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
 • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
 • Grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
 • Delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner
 • Kraftigt avvikande volym
 • Allergier mot kromgarvat läder

 

För vuxna som är berättigade till ortopediska skor alternativt ändringar av skor kan förskrivning göras för tre par skor det första året, därefter förskrivning alternativt ändringar av två par skor per år.

För barn som är berättigade till ortopediska skor alternativt ändringar av skor kan förskrivning göras för maximalt sex par skor per år.

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Ortopediska skor

Skor avsedda att användas för att kompensera strukturella och funktionella missbildningar eller skador på en persons ben, fotled och fot.

Här ingår anpassade konfektionsskor och individuellt tillverkade ortopediska skor.

Ändringar av egna skor

Ändringar av egna skor är åtgärder, som utförs på av brukaren själv inköpta skor. Skorna bör väljas i samråd med den ortopediska verksamheten. Vid benlängdsskillnader som kräver minst 1,5 cm klackförhöjning betalar Region Stockholm hela kostnaden för klackförhöjning.

Olikstora skor

Olikstora skor kompenseras för om en person har så olikstora fötter att två par skor/stövlar måste köpas varje gång. Region Stockholm ger bidrag med högst 800 kronor till skor och 1000 kronor till stövlar, om brukaren har fötter som kräver minst 1,5 nummer skillnad i skor. Överskjutande belopp av första paret samt andra paret betalas av brukaren.

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen