Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Behandlingshjälpmedel som används i hemmet bekostas i de flesta fall av vårdgivaren, men det skiljer sig åt mellan olika hjälpmedel hur länge vårdgivaren betalar.

Tabell där typ av hjälpmedel står i vänster kolumn och beskrivning av vem som bekostar i höger kolumn.
Hjälpmedel Anmärkning                                                  
Behandlande madrasser            Antidecubitusutrustning för behandling av sår ingår i vårdgivarens ansvar de 6 första månaderna.
Behandlingsmaterial Material som används i samband med vårdgivares behandling bekostas av vårdgivaren.
Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål Kompressionsutrustning som används vid behandling kortare tid än 6 månader bekostas av behandlande klinik.
Ortopedtekniska hjälpmedel Behandlingshjälpmedel som används kortare tid än 6 månader bekostas av vårdgivaren, om inte annat framgår av vårdgivarens avtal med Region Stockholm.
Sårpump, dränage Behandlingshjälpmedel som bekostas av vårdgivaren.
  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen