Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlingshjälpmedel som används i hemmet bekostas i de flesta fall av vårdgivaren, men det skiljer sig åt mellan olika hjälpmedel hur länge vårdgivaren betalar.

Hjälpmedel Anmärkning                                                  
Behandlande madrasser            Antidecubitusutrustning för behandling av sår ingår i vårdgivarens ansvar de 6 första månaderna.
Behandlingsmaterial Material som används i samband med vårdgivares behandling bekostas av vårdgivaren
Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål Kompressionsutrustning som används vid behandling kortare tid än 6 månader bekostas av behandlande klinik
Ortopedtekniska hjälpmedel Behandlingshjälpmedel som används kortare tid än 6 månader bekostas av vårdgivaren, om inte annat framgår av vårdgivarens avtal med Region Stockholm
Sårpump, dränage Behandlingshjälpmedel som bekostas av vårdgivaren
  • Uppdaterad: 3 februari 2020

  • Faktagranskad: 23 februari 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen