Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Ortoser som är utformade för att ändra de strukturella och funktionella egenskaperna för de nedre extremiteternas neuromuskuloskeletala system. Hjälpmedlen kan vara specialtillverkade eller prefabricerade.

Hjälpmedel som avses

Prefabricerad nedre extremitetsortos
Specialanpassad nedre extremitetsortos

Förskrivare

Prefabricerad nedre extremitetsortos:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av

 • specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, rehabiliteringsmedicin samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge,
 • fysioterapeut med utbildning inom ortopedi vid barnklinik eller habilitering, fysioterapeut i neuroteam, fysioterapeut inom specialiserad neurologisk rehabilitering eller fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologi,
 • fysioterapeut som arbetar inom neurologi och rörelseapparatens sjukdomar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har minst tre års yrkeslivserfarenhet inom något av dessa områden.

Specialanpassad nedre extremitetsortos:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av

 • specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, rehabiliteringsmedicin med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med fysioterapeut samt specialistläkare vid vuxenhabiliteringen Huddinge.
 • fysioterapeut med specialistkompetens inom pediatrik, neurologi eller ortopedi på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd.

 • Neurologisk dysfunktion
 • Grava deformiteter
 • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkning
 • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arterioskleros, neuropati)
 • Frakturer

 

För inlägg/fotbäddar se ISO-kod 061203.

Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling bekostas av den behandlande kliniken.

Egenansvar

Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t.ex. mjuk knäortos med eller utan stödskenor.

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 4 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen