Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Flyttbara lutande underlag som överbryggar en begränsad nivåskillnad.

Hjälpmedel som avses

Tröskelramper

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Tröskelramp kan förskrivas för att underlätta förflyttning mellan rum om bostadsanpassning inte är möjlig.

Vid kortvarigt behov och i väntan på bostadsanpassning kan tröskelramp korttidsförskrivas.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Tröskelram för inomhusbruk

Artikelbenämning: Tröskelramp Excellent 2 lager 37 x 750 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tröskelramp Excellent 2-lagers till en sida tröskeln
Leverantör: Kvistberga Group AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Tröskelramp u. lim, 32x200x900 mm av gummi
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tröskelramp u. tejp, 32x200x900 mm av gummi
Leverantör: HEA Medical AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen