Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ISO-kodsbeskrivning

Hjälpmedel som förhindrar ofrivilligt utsläpp av urin. Här ingår t.ex. urinrörspluggar, vaginalbågar, penisklämmor, uppblåsbara ballonger för att klämma till urinröret och pessar.

Förskrivare

 • Gynekolog
 • Uroterapeut

Förskrivningskriterier

I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid återkommande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt hinder och är ett hygieniskt problem.

Förskrivning kan ske:

 • I avvaktan på utredning
 • Under utredning
 • Komplement till annan behandling
 • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

 

Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Aktiviteter i dagliga livet, steg 1. Personlig.
Detta steg handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Uttag via talong tas bort

Från och med 1 februari 2024 tas möjligheten att kryssa i alternativet ”Uttag via talong” bort i Beställningsportalen för inkontinenshjälpmedel. Ändringen gäller vid nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Urinpropp

Artikelbenämning: Kontinensstöd Efemia 30mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Kontinensstöd vid ansträngningsinkontinens. Vaginalt hjälpmedel för kvinnor. Återanvändningsbart i 3 månader
Leverantör: Invent Medic Sweden AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 1 december 2023

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen