Till start

Vårdgivarguiden

Begreppet egenvård innebär att brukare (eller anhörig) utför sjukvårdsinsatser efter instruktion eller delegation av sjukvårdspersonal, exempelvis vid förskrivning av förband, nutrition, testmaterial vid diabetes och kompressionsbandage. För dessa produkter betalar brukaren en egenavgift.

Egenavgifter

Hjälpmedel  Period  Avgift
Förband och sjukvårdsartiklar 3 mån 200 kr
Kompressionsbandage; 
Medicinska kompressionsstrumpor
Två stycken bandage per kroppsdel
6 mån 300 kr
Specialbandage;
Lymfödem, brännskada, ärrbildning
Två stycken bandage per kroppsdel
3 mån 300 kr

Näringsprodukter
- Tillägg
Förskriven näringsprodukt/er är ett tillägg till det normala dagliga kalorintaget av föda

- Halvnäring
Förskriven näringsprodukt/er
ersätter halva det normala dagliga kalorintaget av föda

- Helnäring
Förskriven näringsprodukt/er
ersätter hela det normala dagliga kalorintaget av föda

1 mån


300 kr

 

 

850 kr

 

1 700 kr

Näringsprodukter. Barn 0-15 år

1 mån

120 kr för tre uttag

Glutenfria produkter. Barn 0-15 år

1 mån

120 kr för tre uttag

Modersmjölkersättning vid komjölksallergi.

1 mån

120 kr för tre uttag

Inkontinensartiklar 12 månadersperiod (högkostnadsskyddet för sjukvård gäller)

250 kr

Avgiftsfritt för personer 85 år och äldre

  • Uppdaterad: 25 januari 2022

  • Faktagranskad: 27 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen