Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Övervikt och obesitas

Inom den nationella kunskapsstyrningen har de regionala programområdena (RPO) i uppdrag anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt samt säkra att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patientuppgift. De primära nationella kunskapsstöden inom området övervikt och obesitas är Nationellt vårdprogram för behandling av obesitas för barn och ungdomar, Nationella riktlinjer för vård vid obesitas samt Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor.

Centrala RPO:er i arbetet med övervikt och obesitas är: RPO Barns och ungdomars hälsa; RPO Endokrina sjukdomar; RPO Levnadsvanor och RPO Primärvård. Barns och ungdomars hälsa har en arbetsgrupp som arbetar med övervikt och obesitas.