• Hjälpmedel som avses

  Pincett, engångs.

Förskrivare

 • Distriktssköterska i samråd med läkare
 • Sjuksköterska med vidareutbildning inom dermatologi
 • Förskrivningskriterier

  Material förskrivs till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Pincett engång

Pincett grön engångs 128 mm

Artikelbenämning:
Pincett grön engångs 128 mm
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
AST Medical AB

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval