• Hjälpmedel som avses

  Luftvärmare för inandningsluft

Förskrivare

 • Distriktssköterska i samråd med läkare
 • Specialistsjuksköterska vid andningsvårdande klinik
 • Förskrivningskriterier

  Membran kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Luft/värmeväxlare

Flexslang böjbar isokoppling id 15mm/22mm längd 7-16cm veckad insida

Artikelbenämning:
Flexslang böjbar isokoppling id 15mm/22mm längd 7-16cm veckad insida
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Medtronic AB

Fukt/värmeväxlare TrachPhone

Artikelbenämning:
Fukt-/Värmeväxlare TrachPhone HME med inbyggd talventil 50st/fp
Bild:
Kortbeskrivning:
HME med inbyggd talventil och Integrerad syrgasnippel, sugport och hostventil. 15 mm honkoppling för trachealkanyl och endotrachealtub. 4 mm anslutning för extra syrgastillförsel. Byts var 24:e timme eller vid behov för att undvika förhöjt andningsmotstånd orsakat av kraftig slemproduktion.
Leverantör:
Dokument:

Fuktvärmeväxlare Neoplus för barn

Artikelbenämning:
Fuktvärmeväxlare Neoplus för barn
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Fuktvärmeväxlare TrachVent vuxna/barn spontanandning

Artikelbenämning:
Fuktvärmeväxlare TrachVent vuxna/barn spontanandning
Bild:
Kortbeskrivning:
Fukt/värmeväxlare med microwellpapper för trakealkanyl. TV >50 ml, deadspace 10 ml, vikt 4.0 g, befuktning 27 mg H2O/l luft
Leverantör:
Mediq Sverige AB
Dokument:

Hudro-Therm HME filter med luer port

Artikelbenämning:
Hudro-Therm HME filter med luer port
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Intersurgical AB

Kassett HME XtraFlow

Artikelbenämning:
Fukt-/Värmeväxlare Provox XtraFlow HME 30st/fp
Bild:
Kortbeskrivning:
En värme- och fuktväxlare (HME-kassett) säkerställer lungornas rehabilitering och hjälper till att minska hosta, slemproduktion och bröstinfektioner. Provox XtraFlow hjälper till att andas lättare. Används under dagen när man är fysiskt aktiv. Om brukaren har en röstventil, tryck bara på kassetten för att tala. Byts varje dag enligt behov och beroende på situation. Ett plåster används för att fästa HME-kassetten till stomat. Rekommenderad användning: Dag
Leverantör:
Dokument:

Luftfuktare HME 150-1500ml flexsl H Edith Flex

Artikelbenämning:
Luftfuktare HME 150-1500ml flexsl H Edith Flex
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Timik AB

Spiro luftfuktare

Artikelbenämning:
Spiro luftfuktare
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
SMITHS MEDICAL SVERIGE AB

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval