Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

Skelettstimulatorer används för att kompensera nedsatt motorisk funktion.

Förskrivare

Specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, rehabiliteringsmedicin, neurologi eller geriatrik. Fysioterapeut provar ut i samråd med förskrivande läkare.

Förskrivningskriterier

Förskrivs vid pares i dorsalextension i fotled.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 3. I bostaden.
Delaktiviteten avser att förflytta sig inom bostaden.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Peroneusstimulator

Förskrivningskriterier

Peroneusstimulator kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 4 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen