Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Reglering och kostnadsansvar för tekniska hjälpmedel Storsthlm-Region Stockholm

Landsting och kommunerna har efter 1992 års ÄDEL-reform och 1994 års Handikappreform ett delat ansvar för hjälpmedel.
Storsthlm (tidigare KSL) och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har förtydligat ansvars- och kostnadsfördelning av hjälpmedel vilket finns reglerat i dokument daterat 1997-02-25 som verksamheterna fortfarande arbetar efter.

Den 1 oktober 2015 övertog kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Uppdaterad: 13 januari 2020

  • Faktagranskad: 22 februari 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen