Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Reglering och kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Storsthlm och Region Stockholm

Regioner och kommuner har efter 1992 års ÄDEL-reform och 1994 års Handikappreform ett delat ansvar för hjälpmedel.

Hjälpmedel i särskilda boende, daglig verksamhet samt dagverksamhet för äldre

Den 1 december 2021 trädde "Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende" i kraft.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, när det gäller förskrivna hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel. Överenskommelsen omfattar även de medicintekniska produkter som används i vården och som ingår i vård och omsorgsuppdraget.

På StorSthlms webbplats finns överenskommelsen i sin helhet

Hjälpmedel i skola och barnomsorg

Överenskommelsen av kostnadsansvar från 1997 för hjälpmedel inom barnomsorg och skola gäller tillsvidare.

Endast skrivningen rörande ansvar för hjälpmedel i skolan är fortfarande giltig.

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen