Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Reglering och kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Storsthlm och Region Stockholm

Regionerna och kommunerna har efter 1992 års ÄDEL-reform och 1994 års Handikappreform ett delat ansvar för hjälpmedel.

Hjälpmedel i särskilda boende, daglig verksamhet samt dagverksamhet för äldre

Den 1 december 2021 träder "Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende" i kraft.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, när det gäller förskrivna hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel. Överenskommelsen omfattar även de medicintekniska produkter som används i vården och som ingår i vård och omsorgsuppdraget.

Omfattar produkter som används av personal i vård och omsorg till individer inom särskilt boende för äldre samt bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Hjälpmedel i skola och barnomsorg

Överenskommelsen av kostnadsansvar från 1997 för hjälpmedel inom barnomsorg och skola gäller tillsvidare.

Endast skrivningen rörande ansvar för hjälpmedel i skolan är fortfarande giltig.

  • Uppdaterad: 25 januari 2022

  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen