Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

 • Förskrivningskriterier

  Eldriven rullstol kan förskrivas till person med bestående och betydande förflyttningssvårigheter orsakat av skada eller sjukdom. Eldriven rullstol förskrivs om inte övriga förflyttningshjälpmedel, som t.ex. manuell rullstol täcker behovet av förflyttning. Viss gångförmåga får förekomma men den ska vara starkt reducerad. Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel/moped, bil eller kollektivtrafik. 

  Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livet. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta. Elrullstolen ska användas regelbundet, minst tre av fyra årstider

  Brukaren ska kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller andra. Vid bedömning ska hänsyn tas till förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar, medicinering, alkohol- eller drogproblematik. Som trafikant är brukaren skyldig att känna till trafikregler och att rätta sig efter dem. Vid färd med gångfart ska brukaren följa reglerna för gångtrafikanter. När en eldriven rullstol körs fortare än gångfart jämställs den med en cykel. 

  Den eldrivna rullstolen ska förvaras inomhus, vid minst 5 grader plus, i låst utrymme. 

  I de fall det finns behov av elrullstol både för inom och utomhusanvändning ska alltid en kombinerat eldriven rullstol provas i första hand. Detta gäller även om brukaren har elrullstol sedan tidigare och ett byte blir aktuellt. Två elrullstolar kan endast förskrivas när det inte är möjligt att kombinera funktionen. Förskrivaren bör göra uppföljning, minst en gång per år, om brukaren använder förskriven eldriven rullstol.

  Åkpåse är ett egenansvar men förskrivs till barn samt till brukare med formgjutna sitsar.

 • Egenansvar

  Tillbehör till eldriven rullstol som släpvagn, extra batteri, batteri med högre kapacitet än standard, barnsits, åkpåse, värmefoder, värmesits, överdrag/presenning, vindskydd/kåpa, extra förvaringskorg, reservhjul och dubbdäck. 

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
  Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Elrullstol för begränsad utomhusanvändning

Scooter Orion

Artikelbenämning:
Scooter Orion 3w inkl batteri och laddare
Bild:
Kortbeskrivning:
Invacare® Orion™ är utrustad med flera nyheter i syftet att öka säker- och pålitligheten. Vare sig du tycker om att ta en tur till affären eller njuter av en längre åktur, så skänker Invacare® Orion™ en bra grund till större frihet och oberoende.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Scooter Orion Metro

Artikelbenämning:
Scooter Orion Metro 3w SLL18
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:

Sterling Opal

Artikelbenämning:
Elrullstol Sterling Opal 3 hjul, scooter
Bild:
Kortbeskrivning:
Sterling Opal är designad att klara krävande situationer i vardagen.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elrullstol för generell utomhusanvändning

Scooter Orion Pro

Artikelbenämning:
Scooter Orion Pro 3w SLL18
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Sterling Elite 2 Plus

Artikelbenämning:
Elrullstol Sterling Elite 2 Plus 3 hjul scooter 15 km
Bild:
Kortbeskrivning:
inkl batteri
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Elrullstol Minicrosser M1

Artikelbenämning:
Elrullstol Minicrosser M1 3W 15 km/h inkl batt o laddare u säte
Bild:
Kortbeskrivning:
Elrullstol Minicrosser 3-hjulig. Hastighet 15 km/h. Inklusive batterier, laddare och korg, utan säte.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Elrullstol Minicrosser X1

Artikelbenämning:
Elrullstol Minicrosser X1 3W inkl batt o laddare
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:
Dokument: