Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

Förskrivningskriterier

Eldriven rullstol kan förskrivas till person med bestående och betydande förflyttningssvårigheter orsakat av skada eller sjukdom. Eldriven rullstol förskrivs om inte övriga förflyttningshjälpmedel, som t.ex. manuell rullstol täcker behovet av förflyttning. Viss gångförmåga får förekomma men den ska vara starkt reducerad. Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel/moped, bil eller kollektivtrafik. 

Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livet. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta. Elrullstolen ska användas regelbundet, minst tre av fyra årstider

Brukaren ska kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller andra. Vid bedömning ska hänsyn tas till förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar, medicinering, alkohol- eller drogproblematik. Som trafikant är brukaren skyldig att känna till trafikregler och att rätta sig efter dem. Vid färd med gångfart ska brukaren följa reglerna för gångtrafikanter. När en eldriven rullstol körs fortare än gångfart jämställs den med en cykel. 

Den eldrivna rullstolen ska förvaras inomhus, vid minst 5 grader plus, i låst utrymme. 

I de fall det finns behov av elrullstol både för inom och utomhusanvändning ska alltid en kombinerat eldriven rullstol provas i första hand. Detta gäller även om brukaren har elrullstol sedan tidigare och ett byte blir aktuellt. Två elrullstolar kan endast förskrivas när det inte är möjligt att kombinera funktionen. Förskrivaren bör göra uppföljning, minst en gång per år, om brukaren använder förskriven eldriven rullstol.

Åkpåse är ett egenansvar men förskrivs till barn samt till brukare med formgjutna sitsar.

Egenansvar

Tillbehör till eldriven rullstol som släpvagn, extra batteri, batteri med högre kapacitet än standard, barnsits, åkpåse, värmefoder, värmesits, överdrag/presenning, vindskydd/kåpa, extra förvaringskorg, reservhjul och dubbdäck. 

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Elrullstol för begränsad utomhusanvändning

Artikelbenämning: Scooter Orion Metro 3w med Sits Deluxe 20 låg SLL
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Scooter Orion 3w inkl batteri och laddare
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® Orion™ är utrustad med flera nyheter i syftet att öka säker- och pålitligheten. Vare sig du tycker om att ta en tur till affären eller njuter av en längre åktur, så skänker Invacare® Orion™ en bra grund till större frihet och oberoende.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Elrullstol Sterling Opal 3 hjul, scooter
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Sterling Opal är designad att klara krävande situationer i vardagen.
Leverantör: Sunrise Medical AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Utprovningsprotokoll

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Elrullstol för generell utomhusanvändning

Artikelbenämning: Scooter Orion Pro 3w SLL18
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Elrullstol Sterling Elite 2 Plus 3 hjul scooter Sthlm std
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: inkl batteri
Leverantör: Sunrise Medical AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Anvisning för förebyggande underhåll
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument:
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Elrullstol Minicrosser M1 3W 15 km/h inkl batt o laddare u säte
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Elrullstol Minicrosser 3-hjulig. Hastighet 15 km/h. Inklusive batterier, laddare och korg, utan säte.
Leverantör: Minicrosser AB
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Elrullstol Minicrosser X1 3W inkl batt o laddare
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Minicrosser AB
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
  • Faktagranskad: 7 juli 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen