Förskrivare

 • Distriktssköterska i samråd med läkare
 • Specialistsjuksköterska vid andningsvårdande klinik
 • Förskrivningskriterier

  Vätskor kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Klorhexidin

Klorhexidin Irriflex 10x120ml 0,2mg/ml spolampull

Artikelbenämning:
Klorhexidin Irriflex 10x120ml 0,2mg/ml spolampull
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Koksalt

Koksaltlösning Octavia 9mg/ml spolvätska (Olika storlekar)

Artikelbenämning:
Koksaltlösning Octavia 1000ml 9mg/ml spolvätska
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Natriumklorid 9 mg/ml bälgampull (Olika storlekar)

Artikelbenämning:
Natriumklorid 9 mg/ml 20x30 ml Microspol
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Sterilt vatten

Spolvätska sterilt vatten 1000ml

Artikelbenämning:
Spolvätska sterilt vatten 1000ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Baxter Medical AB

Spolvätska sterilt vatten 500ml Octavia plastflaska

Artikelbenämning:
Spolvätska sterilt vatten 500ml Octavia plastflaska
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Fresenius Kabi

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval