Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om eTjänstekort

eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Inom Region Stockholm används eTjänstekort för att komma åt system och information som behövs i en verksamhet. Det kan exempelvis vara vårdinformation hos en annan organisation, så kallad sammanhållen journalföring. Vidare kan du rapportera resultat i vården, kvalitetsregister och föra över administrativ och ekonomisk information.

Beställa eller förnya ditt eTjänstekort

Det är olika rutiner för vad som krävs vid utfärdande av eTjänstekort beroende på var du arbetar. Du måste därför kontrollera vilka rutiner som gäller för just din verksamhet. Vänd dig till din chef eller ansvarig person för eTjänstekort för mer information.

PIN- och PUK-koder

Om ditt kort spärrats, vilket kan hända om du slår in fel pinkod tre gånger, kan du låsa upp kortet med hjälp av PUK-koden. PUK-koden finns med i kuvertet som du fått från TeliaSonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort.
Om du saknar din PIN-kod kan du beställa en ny genom att kontakt din eTjänstekortansvarige.

Information om hur du låser upp ett eTjänstekort med pukkoden.

Beskriver hur du går tillväga för att byta pinkod på ditt eTjänstekort.

Spärra kort

Ditt eTjänstekort ska spärras om du har tappat ditt kort eller misstänker att någon fått reda på din PIN- eller PUK-kod.

Så här gör du för att spärra ditt kort:

 • Kontakta din eTjänstekortsadministratör eller det kontor där du hämtade ditt eTjänstekort
 • Spärra eTjänstekortet via Telias spärrtjänst 020-32 32 62
 • Gör en anmälan om borttappat eller stulet kort till närmaste polismyndighet.

Om uppgifterna på kortet inte längre stämmer

När du bytt namn har du tre månader på dig att skaffa ett nytt kort med rätt namnuppgifter innan ditt kort spärras.

Återlämning av eTjänstekort

När du slutar din anställning eller ditt uppdrag inom Region Stockholm ska du lämna tillbaka eTjänstekortet till din ID-administratör eller din närmaste chef. Om du får fortsatt uppdrag inom Region Stockholm kan du i vissa fall behålla kortet.

Om du glömt att återlämna ditt eTjänstekort när du slutat din anställning eller uppdrag så kommer kortet att spärras inom tre månader.

Hämta certifikat till befintligt eTjänstekort

Manual för att hämta nytt certifikat till befintligt eTjänstekort

Hämta certifikat till reservkort med LoA2 

Manual för att hämta LoA2-certifikat till reservkort

Ta bort utgångna certifikat/spärra certifikat

Manual för att ta bort utgångna certifikat samt för att spärra certifikat

Testa kortet

Du behöver din PIN-kod till hands för att testa att eTjänstekortet/SITHS fungerar

Installation av mellanliggande och root certifikat på datorn

Om du har problem med inloggning till system och möts av felmeddelandet "webbplatsen kunde inte tillhandahålla en säker anslutning” så saknar du mellanliggande och root certifikat på datorn. Följ manualerna nedan för att installation. Det är viktigt att du börjar med manual 1 Installation mellanliggande certifikat och därefter manual 2 Installation root certifikat.

Support

Kontakt med eTjänstekortansvarig och support för privata vårdgivare sker via serviceförvaltningens it-portal:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  • Uppdaterad: 17 november 2022

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen