Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Om e-tjänstekort

E-tjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Kortet kallas också Siths-kort. Det används inom Region Stockholms egna verksamheter, hos privata vårdgivare och inom kommunal omsorgsverksamhet. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Inom Region Stockholm används e-tjänstekort för att komma åt system och information som behövs i en verksamhet. Det kan exempelvis vara vårdinformation hos en annan organisation, så kallad sammanhållen journalföring. Vidare kan du rapportera resultat i vården, kvalitetsregister och föra över administrativ och ekonomisk information.

Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Det ökar patientsäkerheten, underlättar i nästa steg i vårdkedjan samt ger färre fax- och telefonfrågor.

Beställa eller förnya ditt e-tjänstekort

Det är olika rutiner för vad som krävs vid utfärdande av e-tjänstekort beroende på var du arbetar. Du måste därför kontrollera vilka rutiner som gäller för just din verksamhet. Vänd dig till din chef eller ansvarig person för e-tjänstekort för mer information.

Aktivera ditt ordinarie e-tjänstekort

När du har fotograferat dig för ett e-tjänstekort och fått e-tjänstekortet till din folkbokföringsadress, via förstaklassbrev eller rekommenderad post, måste du aktivera e-tjänstekortet för att det ska fungera. Du aktiverar e-tjänstekortet på samma kortkontor som du fotograferade dig.

Observera att du måste ha med dig det e-tjänstekort som ska aktiveras och en giltig fysisk id-handling. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.

Underskriftscertifikat

Ordinarie e-tjänstekort och reservkort utfärdade från Siths e-id-portal får inte underskriftscertifikat automatiskt på kortet. Underskriftscertifikatet måste laddas ner manuellt av användaren via Mina sidor. Certifikatet behövs om du använder it-system som kräver underskriftscertifikat för signering.

Pin- och puk-koder

Om du slår in fel pin-kod tre gånger blir kortet låst. Du kan låsa upp kortet på olika sätt beroende på vilken typ av kort du har.

Kort med produktnummer som börjar med 7xx kan låsas upp på två sätt (produktnumret finns på baksidan av e-tjänstekortet):

 • Med hjälp av id-administratör. Detta kräver ett personligt besök hos en id-administratör antingen på kortkontoret där du fotograferade dig eller hos en id-administratör inom verksamheten. Är du osäker på vad som gäller på din verksamhet, vänd dig till din chef. Du måste ha med en giltig fysisk svensk id-handling och det e-tjänstekort som ska låsas upp.
 • Med hjälp av puk-kod. Puk-kod beställer du via en id-administratör inom verksamheten eller via serviceförvaltningens servicedesk. Om du är osäker på vad som gäller inom din verksamhet vänd dig till din chef. Se manual nedan för mer information.

Kort utan produktnummer eller produktnummer som börjar med 5xx eller 6xx går bara att låsa upp på följande sätt (produktnumret hittar du på baksidan av e-tjänstekortet):

 • Med hjälp av Puk-kod. Puk-koden finns med i det kodbrev som du fick från Teliasonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort.

Om du saknar ditt kodbrev kan du beställa ett nytt genom att kontakta id-administratören inom verksamheten eller via serviceförvaltningens servicedesk. Om du är osäker på vad som gäller inom din verksamhet vänd dig till din chef. Se manual nedan för mer information.

Information om hur du låser upp ett e-tjänstekort med puk-koden.

Beskriver hur du gör för att byta pinkod på ditt e-tjänstekort.

Spärra kort

Ditt e-tjänstekort ska spärras om du har tappat ditt kort eller misstänker att någon har fått reda på din pin- eller puk-kod. Så här gör du för att spärra ditt kort:

 • Kontakta din id-administratör inom verksamheten eller det kontor där du hämtade ditt e-tjänstekort.
 • Om du har ett e-tjänstekort som saknar produktnummer eller har produktnummer som börjar på 5xx eller 6xx måste du spärra e-tjänstekortet även via Telias spärrtjänst på telefonnummer 020-32 32 62.
 • Om du har ett SIS-märkt kort, gör en anmälan om borttappat eller stulet kort till närmaste polismyndighet.

Om uppgifterna på kortet inte längre stämmer

När du bytt namn har du tre månader på dig att skaffa ett nytt kort med rätt namnuppgifter innan ditt kort spärras.

Återlämning av e-tjänstekort

När du slutar din anställning eller ditt uppdrag inom Region Stockholm ska du lämna tillbaka e-tjänstekortet till din id-administratör eller din närmaste chef. Om du får fortsatt uppdrag inom Region Stockholm kan du i vissa fall behålla kortet.

Om du glömt att återlämna ditt e-tjänstekort när du slutat din anställning eller uppdrag så kommer kortet att spärras inom tre månader.

Hämta Siths e-id till befintligt e-tjänstekort

Manual för att hämta ett nytt Siths e-id till ett befintligt e-tjänstekort.

Siths e-id-app klarar inte av att läsa dubbla kortläsare utan manuell inställning. Detta är viktigt om det är tvingande kortinloggning på datorerna.

Hämta Siths e-id till reservkort

Manualen för att hämta beställt Siths e-id gäller för reservkort utfärdat på distans (LoA2) och för dig som fått nytt Siths e-id till ett redan utlämnat reservkort där det ursprungliga Siths e-id inte längre är giltigt (gäller både LoA2 och LoA3).

Manualen för att hämta uppdaterat Siths e-id gäller för redan utlämnat reservkort där det ursprungliga Siths e-id fortfarande är giltigt men behöver förlängas. Nytt Siths e-id måste hämtas medan det ursprungliga Siths e-id fortfarande är giltigt (gäller både LoA2 och LoA3).

Siths e-id-app klarar inte av att läsa dubbla kortläsare utan manuell inställning. Detta är viktigt om det är tvingande kortinloggning på datorerna.

Testa kortet

Du behöver ha din pin-kod till hands för att testa att e-tjänstekortet/Siths e-id fungerar.

Installation av mellanliggande och rotcertifikat

Om du har problem med inloggning till system och möts av felmeddelandet "webbplatsen kunde inte tillhandahålla en säker anslutning” så saknar du mellanliggande certifikat och rotcertifikat på datorn. Följ manualerna nedan för att installation. Det är viktigt att du börjar med manual 1 Installation mellanliggande certifikat och därefter manual 2 Installation rotcertifikat.

Kontakt och support

Har du frågor om e-tjänstekortet kan du i första hand vända dig till kontaktperson för e-tjänstekort inom din organisation. Du kan också kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 8 mars 2024

  • Faktagranskad: 23 januari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen