Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om e-tjänstekort

E-tjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Inom Region Stockholm används e-tjänstekort för att komma åt system och information som behövs i en verksamhet. Det kan exempelvis vara vårdinformation hos en annan organisation, så kallad sammanhållen journalföring. Vidare kan du rapportera resultat i vården, kvalitetsregister och föra över administrativ och ekonomisk information.

Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Det ökar patientsäkerheten, underlättar i nästa steg i vårdkedjan samt ger färre fax- och telefonfrågor.

Beställa eller förnya ditt e-tjänstekort

Det är olika rutiner för vad som krävs vid utfärdande av e-tjänstekort beroende på var du arbetar. Du måste därför kontrollera vilka rutiner som gäller för just din verksamhet. Vänd dig till din chef eller ansvarig person för e-tjänstekort för mer information.

Hämta ordinarie e-tjänstekort

När du fotograferat dig för ett e-tjänstekort och fått kodbrevet till din folkbokföringsadress så är det dags att hämta ditt e-tjänstekort på samma kortkontor som du fotograferade dig på.

Observera att du måste ha med dig kodbrevet och giltig fysisk ID-handling. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.

PIN- och PUK-koder

Om du slår in fel pinkod tre gånger spärras kortet. Du kan du låsa upp kortet med hjälp av PUK-koden. PUK-koden finns med i kuvertet som du fått från TeliaSonera och som du använde när du hämtade ut ditt kort.


Om du saknar din PIN-kod kan du beställa en ny genom att kontakta din lokala e-tjänstekortsadministratör.

Information om hur du låser upp ett e-tjänstekort med pukkoden.

Beskriver hur du går tillväga för att byta pinkod på ditt e-tjänstekort.

Spärra kort

Ditt e-tjänstekort ska spärras om du har tappat ditt kort eller misstänker att någon fått reda på din PIN- eller PUK-kod.

Så här gör du för att spärra ditt kort:

 • Kontakta din e-tjänstekortsadministratör eller det kontor där du hämtade ditt e-tjänstekort
 • Spärra e-tjänstekortet via Telias spärrtjänst 020-32 32 62
 • Gör en anmälan om borttappat eller stulet kort till närmaste polismyndighet.

Om uppgifterna på kortet inte längre stämmer

När du bytt namn har du tre månader på dig att skaffa ett nytt kort med rätt namnuppgifter innan ditt kort spärras.

Återlämning av e-tjänstekort

När du slutar din anställning eller ditt uppdrag inom Region Stockholm ska du lämna tillbaka e-tjänstekortet till din ID-administratör eller din närmaste chef. Om du får fortsatt uppdrag inom Region Stockholm kan du i vissa fall behålla kortet.

Om du glömt att återlämna ditt e-tjänstekort när du slutat din anställning eller uppdrag så kommer kortet att spärras inom tre månader.

Hämta certifikat till befintligt e-tjänstekort

Manual för att hämta nytt certifikat till befintligt e-tjänstekort

Hämta certifikat till reservkort med LoA2 

Manual för att hämta LoA2-certifikat till reservkort

Ta bort utgångna certifikat/spärra certifikat

Manual för att ta bort utgångna certifikat samt för att spärra certifikat

Testa kortet

Du behöver din PIN-kod till hands för att testa att e-tjänstekortet/SITHS fungerar.

Installation av mellanliggande och root certifikat på datorn

Om du har problem med inloggning till system och möts av felmeddelandet "webbplatsen kunde inte tillhandahålla en säker anslutning” så saknar du mellanliggande och root certifikat på datorn. Följ manualerna nedan för att installation. Det är viktigt att du börjar med manual 1 Installation mellanliggande certifikat och därefter manual 2 Installation root certifikat.

Kontakt och support

Har du frågor om e-tjänstekortet kan du i första hand vända dig till kontaktperson för e-tjänstekort inom din organisation. Du kan också kontakta serviceförvaltningens it-portal.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 30 oktober 2023

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen