Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information och dokument som finns här är riktad till dig som är eTjänstekortansvarig eller administratör för eTjänstekort och EK inom Region Stockholm.

Blanketter och kvittenser

Intyg om styrkt identitet

När den anställde inte har en fullgod identitetshandling.

Kvittens från intygsgivare

Ett kvitto på att intygsgivande har skett vid beställning av eTjänstekort. Kvittot ska tas med när eTjänstekort hämtas ut.

Manuell kvittens för reservkort

Kvittens på att personen mottagit ett reservkort med korrekta uppgifter ifrån Region Stockholm.

Telia - villkor för Telia e-legitimation

Villkor som gäller för Telia e-legitimation.

Manualer och administration

PIN- och PUK-koder när du har två kort i datorn

Byta pinkod med två kortläsare

Instruktion för hur du byter pinkod på ett eTjänstekort med två kort i kortläsarna på datorn.

Upplåsning pukkod med två kort

Instruktion om hur du låser upp pinkod med pukkod på ett eTjänstekort när du har två kort i kortläsarna på datorn

Certifikat till befintligt kort och reservkort

Hämta certifikat till befintligt eTjänstekort

Manual för att hämta nytt certifikat till befintligt eTjänstekort

Hämta certifikat till reservkort

Manual för att hämta certifikat till reservkort

Ta bort utgångna certifikat/spärra certifikat

Rensning av certifikat på eTjänstekort/reservkort

Manual för att ta bort utgångna certifikat samt för att spärra certifikat

Regelverk och modeller

eTjänstekortsmodellen

Beskriver hur eTjänstekorten ska hanteras inom Region Stockholm.

SBC 151-U

Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med Svensk standard för identifieringskort - Identitetskort typ ID-1.

Tillitsramverk Identifieringstjänst SITHS

Dokumentet beskriver ramverket för SITHS som alla anslutna organisationer ska uppfylla. Tillitsramverket definierar grundkraven för SITHS Certifikatspolicy och tillsammans utgör de basen för alla övriga dokument som ingår i dokumenthierarkin.

Rutiner och snabbguider

Rutiner för eTjänstekort

Basrutinerna för administration av eTjänstekort och reservkort.

eTjänstekort - Snabbguide beställning och utlämning

Snabbguide för beställning och utlämning av eTjänstekort.

eTjänstekort - Snabbguide reservkortsutgivning

Beskriver i enkla steg rutiner för utgivning av reservkort (eTjänstekort).

eTjänstekort - Snabbguide specialrutiner

Snabbguide till specialrutiner gällande eTjänstekort, exempelvis i fall där folkbokföringsadress saknas.

eTjänstekort - person som har bytt namn

Rutinbeskrivning - hur du ändrar personliga uppgifter på ett eTjänstekort.

Person som har slutat

Rutinbeskrivning - person(er) som har slutat men som har kvar giltiga kort och certifikat.

Administration av eTjänstekort i SITHSadmin

SITHSadmin är utvecklat för Internet Explorer. Använd inte andra webbläsare när du behöver använda detta system.

Klistra in denna länk i en webbläsare: https://cve.trust.telia.com/ccat

Självadministration av eTjänstekort/SITHS-kort

Hantera eTjänstekortet

Utbildningar 

  • Uppdaterad: 9 november 2020

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, Serviceförvaltningen