Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information och dokument som finns här är riktad till dig som är biträdande utgivare eller ID-administratör för e-tjänstekort inom Region Stockholm.

Blanketter och kvittenser

Kvittens på att personen mottagit ett reservkort med korrekta uppgifter ifrån Region Stockholm.

Villkor som gäller för Telia e-legitimation.

Manualer och administration

PIN- och PUK-koder när du har två kort i datorn

Instruktion för hur du byter pinkod på ett e-tjänstekort med två kort i kortläsarna på datorn.

Instruktion om hur du låser upp pinkod med pukkod på ett e-tjänstekort när du har två kort i kortläsarna på datorn.

Certifikat till befintligt kort och reservkort

Manual för att hämta nytt certifikat till befintligt e-tjänstekort

Manual för att hämta LoA2-certifikat till reservkort

Ta bort utgångna certifikat/spärra certifikat

Manual för att ta bort utgångna certifikat samt för att spärra certifikat

Regelverk och modeller

Beskriver hur e-tjänstekorten ska hanteras inom Region Stockholm.

Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med Svensk standard för identifieringskort - Identitetskort typ ID-1.

Dokumentet beskriver ramverket för SITHS som alla anslutna organisationer ska uppfylla. Tillitsramverket definierar grundkraven för SITHS Certifikatspolicy och tillsammans utgör de basen för alla övriga dokument som ingår i dokumenthierarkin.

Rutiner och snabbguider

Basrutinerna för administration av e-tjänstekort och reservkort.

Snabbguide för beställning och utlämning och avregistrering av e-tjänstekort. Version 1.5.

Beskriver i enkla steg rutiner för utgivning av reservkort med LoA2 certifikat (e-tjänstekort).

Beskriver i enkla steg rutiner för utgivning av reservkort med LoA3 certifikat (e-tjänstekort).

Snabbguide till specialrutiner gällande e-tjänstekort, exempelvis i fall där folkbokföringsadress saknas.

Rutinbeskrivning - hur du ändrar personliga uppgifter på ett e-tjänstekort.

Rutinbeskrivning - person(er) som har slutat men som har kvar giltiga kort och certifikat. Version 1.4.

Administration av e-tjänstekort i SITHS Admin

SITHS Admin är utvecklat för Internet Explorer. När Internet Explorer 11 upphör är det möjligt att köra SITHS Admin via Edge i Internet Explorer-läge. Se länk till guide nedan.

Klistra in denna länk i en webbläsare: https://cve.trust.telia.com/ccat

Självadministration av e-tjänstekort/SITHS-kort

Utbildning

En digital utbildning för biträdande utgivare och ID-administratörer erbjuds. Efter anmälan och underskrivet lämplighetsintyg får personen ett mail med länk till utbildningen.

Utbildningen är inte lärarledd och kan därför utföras när som helst, man kan även göra utbildningen uppdelad vid flera tillfällen. Utbildningen består av två delar, en grundutbildning och en del som går djupare in på hur man gör i de olika systemen. Man måste också klara ett kunskapstest för att bli godkänd.

För anmälan kontakta SäkerID förvaltning via funktionsbrevlådan nedan:

RA-funktionen

  • Uppdaterad: 3 april 2023

  • Faktagranskad: 3 april 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen