Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om tjänsten

Beställningsportalen är ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Här hanteras  hjälpmedel för personer med rörelse-, syn-, hörsel, kommunikations- och kognitionsnedsättning, inkontinensproblem samt medicinteknisk apparatur, testmaterial för diabetes, närings-, förbands- och kompressionsartiklar.

Beställningsportalen ingår i Hjälpmedelsguiden som är Region Stockholms regelverk för hjälpmedelsförskrivning.

Beställ

Vårdenheter som har avtal med Region Stockholm behöver beställa anslutning till tjänsten vid godkännande.

Vad behövs?

För att få behörighet att förskriva hjälpmedel i Beställningsportalen krävs ett användarkonto. Hjälpmedelsguiden reglerar vilken profession som har förskrivningsrätt. För vissa hjälpmedel krävs utökad behörighet med antingen utbildningskrav eller krav på arbetsplats.

För att få ett användarkonto ska förskrivaren ha genomgått Socialstyrelsens webbutbildning i förskrivningsprocessen. 

Beställ användarkonto

Beställning av användarkonto görs sedan av förskrivaren i Beställningsportalen.

Kontakt

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 15 mars 2023

    • Faktagranskad: 15 mars 2023

    • Redaktör: Björn Larsson

    • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen