Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Vårdfaktura är en e-tjänst som används av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

Förslag till fakturor sammanställs i Vårdfaktura och vårdgivarna skickar en elektronisk faktura direkt till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fakturaunderlaget baseras på

 • ersättning från HEJ för inrapporterad vård via PAS/RAPP
 • kapiteringsersättning från Liston
 • kostnadsansvar för medicinsk service från FUMS
 • tillägg enligt avtal.

I Vårdfaktura kan vårdgivarna även söka bland sina fakturor och se sitt avtal samt uppdrag.

Avstämningsfunktionen

Vårdfaktura är också ingången till e-tjänsten Avstämningsfunktionen, som innehåller detaljerad information om vårdgivarnas inrapporterade besök och vårdhändelser.

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms andra e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen nås via Vårdfaktura.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök ska ske enligt ett faktureringsschema. Information om när fakturaunderlaget är klart publiceras löpande på Vårdfakturas inloggningssida.

Faktureringsmallar

Barn som är 6 år och ännu inte gått över till skolhälsovården ska redovisas manuellt.

Behörighet

För att logga in i Vårdfaktura behöver du först ett e-tjänstekort. Kontakta sedan serviceförvaltningens servicedesk för behörighet till Vårdfaktura.

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Frågor och svar

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten som har koppling till e-tjänsten, som till exempel avtal, ersättning, registrering och uppföljning.

  • Uppdaterad: 25 mars 2024

  • Faktagranskad: 25 mars 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mattias Lind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen