Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdfaktura är en e-tjänst som används av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

Förslag till faktura sammanställs i Vårdfaktura och vårdgivare skickar en elektronisk faktura direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fakturaunderlaget baseras på:

 • ersättning från HEJ för inrapporterad vård via PAS/RAPP
 • kapiteringsersättning från ListOn
 • kostnadsansvar för medicinsk service från FUMS
 • tillägg enligt avtal

I Vårdfaktura kan vårdgivarna även söka bland sina fakturor och se sitt avtal samt uppdrag.

Avstämningsfunktionen

Vårdfaktura är också ingången till Avstämningsfunktionen som innehåller detaljerad information om vårdgivarnas inrapporterade besök/vårdhändelser.

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök ska ske enligt ett faktureringsschema. Information om när fakturaunderlaget är klart publiceras löpande på Vårdfakturas inloggningssida.

Faktureringsmallar

Barn som är 6 år och ännu inte gått över till skolhälsovården ska redovisas manuellt.

Behörighet

För att logga in i Vårdfaktura behöver du ett e-tjänstekort. Kontakta sedan serviceförvaltningens servicedesk för behörighet till Vårdfaktura.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  För att beställa behörighet till Vårdfaktura behövs tre delar

  1. Beställning ska göras av behörig beställare
  2. Ange för vilken verksamhet behörigheten ska gälla.
  3. Ange vilken roll som önskas.

  Detta är en behörig beställare:

  • Verksamhetschef enligt EK.
  • Den person som angivits som "referens" eller "behörig beställare" i Vårdfaktura.

  Uppgifter som talar om vilken verksamheten är:

  • Vårdgivarnummer (Fakturautställare).

  När du loggar in och väljer "attribut" ser du vårdgivarnumret, Du ser även vårdgivarnumret uppe till höger i Vårdfaktura när du är inloggad. Vårdgivarnumret är en femsiffrig kod inom parantes som har denna struktur:

  Vårdgivare: Min vårdenhet (12345)

  • Om vårdgivarnummer inte finns går det bra att ange en kombikakod
  • Om du tillhör HSF ange det.

  Ange vilken roll som ska beställas

  Det finns specialroller som inte finns med i denna lista

  Om du är Vårdgivare:

  • Roll VG-admin
   Har behörighet att skicka sin enhets fakturaunderlag samt administrera fakturainformationen.
  • Roll VG-läs
   Har behörighet att titta på sin enhets fakturaunderlag och fakturainformation samt lägga in LMA-nummer.
  • Roll VG-AF
   Har endast behörighet att komma åt Avstämningsfunktionen i Vårdfaktura.

  Om du tillhör HSF:

  • Roll FM
   Har behörighet att titta på fakturor, fakturainformation samt inställningar i systemet.
  • Roll AH
   Har behörighet att titta på fakturor, fakturainformation samt inställningar i systemet. Kan välja att filtrera på avtal de är ansvariga för.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättning, registrering och uppföljning.

  • Uppdaterad: 23 februari 2023

  • Faktagranskad: 23 februari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mattias Lind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen