Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdfaktura är en e-tjänst som används av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

Förslag till faktura sammanställs i Vårdfaktura och vårdgivare skickar en elektronisk faktura direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fakturaunderlaget baseras på:

 • ersättning från HEJ för inrapporterad vård via PAS/RAPP
 • kapiteringsersättning från ListOn
 • kostnadsansvar för medicinsk service från FUMS
 • tillägg enligt avtal

I Vårdfaktura kan vårdgivarna även söka bland sina fakturor och se sitt avtal samt uppdrag.

Avstämningsfunktionen

Vårdfaktura är också ingången till Avstämningsfunktionen som innehåller detaljerad information om vårdgivarnas inrapporterade besök/vårdhändelser.

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök ska ske enligt ett faktureringsschema. Information om när fakturaunderlaget är klart publicerars löpande på Vårdfakturas inloggningssida.

Faktureringsmallar

Barn som är 6 år och ännu inte gått över till skolhälsovården ska redovisas manuellt.

Behörighet

För att logga in i Vårdfaktura behöver du ett eTjänstekort. Kontakta sedan SF IT Servicedesk för behörighet till Vårdfaktura.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Föra att beställa behörighet till Vårdfaktura behövs tre delar

  1. Beställning av behörig beställare.
  2. Ange för vilken verksamhet behörigheten ska gälla.
  3. Ange vilken roll som önskas.

  Detta är en behörig beställare:

  • Verksamhetschef enligt EK.
  • Den person som angivits som referens eller behörig beställare i Vårdfaktura.

  Uppgifter som talar om vilken verksamheten är:

  • Vårdgivarnummer (Fakturautställare).

  När du loggar in och väljer "attribut" ser du vårdgivarnumret, Du ser även vårdgivarnumret uppe till höger i Vårdfaktura när du är inloggad. Vårdgivarnumret är en femsiffrig kod inom parantes som har denna struktur:

  Vårdgivare: Min vårdenhet (12345)

  • Om vårdgivarnummer inte finns går det bra att ange en kombikakod
  • Om du tillhör HSF ange det.

  Ange vilken roll som ska beställas (det finns specialroller som inte finns med i denna lista)

  Om du är Vårdgivare:

  Roll VG-admin

  Har behörighet att skicka sin enhets fakturaunderlag samt administrera fakturainformationen.

  Roll VG-läs

  Har behörighet att titta på sin enhets fakturaunderlag och fakturainformation samt lägga in LMA-nummer.

  Roll VG-AF

  Har endast behörighet att komma åt Avstämningsfunktionen i Vårdfaktura.

  Om du tillhör HSF:

  Roll FM

  Har behörighet att titta på fakturor, fakturainformation samt inställningar i systemet.

  Roll AH

  Har behörighet att titta på fakturor, fakturainformation samt inställningar i systemet. Kan välja att filtrera på avtal de är ansvariga för.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättning, registrering och uppföljning.

  • Uppdaterad: 12 februari 2021

  • Faktagranskad: 12 februari 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Mattias Lind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen