Brödsmule-navigation

Vårdfaktura är en e-tjänst som används av vårdgivare för att fakturera Stockholm läns landsting för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

Förslag till faktura sammanställs i Vårdfaktura och vårdgivare skickar en elektronisk faktura direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fakturaunderlaget baseras på:

  • ersättning från HEJ för inrapporterad vård via PAS/RAPP
  • kapiteringsersättning från ListOn
  • kostnadsansvar för medicinsk service från FUMS
  • tillägg enligt avtal

I Vårdfaktura kan vårdgivarna även söka bland sina fakturor och se sitt avtal samt uppdrag.

Avstämningsfunktionen

Vårdfaktura är också ingången till Avstämningsfunktionen som innehåller detaljerad information om vårdgivarnas inrapporterade besök/vårdhändelser.

Avstämningsfunktionen

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Stockholm läns landstings övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök ska ske enligt ett faktureringsschema. Information om när fakturaunderlaget är klart publicerars löpande på Vårdfakturas inloggningssida.

Faktureringsmallar

Behörighet

För att logga in i Vårdfaktura behöver du ett eTjänstekort. Kontakta sedan SF IT Servicedesk för behörighet till Vårdfaktura.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättning, registrering och uppföljning.