Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdfaktura är en e-tjänst som används av vårdgivare för att fakturera Region Stockholm för utförd vård, personlistning och medicinsk service.

Förslag till faktura sammanställs i Vårdfaktura och vårdgivare skickar en elektronisk faktura direkt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Fakturaunderlaget baseras på:

 • ersättning från HEJ för inrapporterad vård via PAS/RAPP
 • kapiteringsersättning från ListOn
 • kostnadsansvar för medicinsk service från FUMS
 • tillägg enligt avtal

I Vårdfaktura kan vårdgivarna även söka bland sina fakturor och se sitt avtal samt uppdrag.

Avstämningsfunktionen

Vårdfaktura är också ingången till Avstämningsfunktionen som innehåller detaljerad information om vårdgivarnas inrapporterade besök/vårdhändelser.

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök ska ske enligt ett faktureringsschema. Information om när fakturaunderlaget är klart publiceras löpande på Vårdfakturas inloggningssida.

Faktureringsmallar

Barn som är 6 år och ännu inte gått över till skolhälsovården ska redovisas manuellt.

Behörighet

För att logga in i Vårdfaktura behöver du ett e-tjänstekort. Kontakta sedan serviceförvaltningens servicedesk för behörighet till Vårdfaktura.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Frågor och svar

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättning, registrering och uppföljning.

  • Uppdaterad: 19 april 2023

  • Faktagranskad: 23 februari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mattias Lind, hälso- och sjukvårdsförvaltningen