Frågor om lagstiftning och regelverk som rör asylsökande och personer utan tillstånd besvaras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Växeln 08-123 132 00

E-post:flyktingfragor.hsf@sll.se

Ann-Katrin Rathleff Nielsen

Ekonomiassistent, Avdelningen för närsjukvård

Antonio Nivaro

Ekonomiassistent, Avdelningen för närsjukvård

Mehrnaz Aram

Samordnare, Avdelningen för närsjukvård

Pia Skarin

Handläggare, Avdelningen för närsjukvård

Therese Löfqvist

Handläggare, Avdelningen för närsjukvård

Sandra Dolietis

Handläggare, Avdelningen för närsjukvård

Umar Shah

Controller, Avdelningen verksamhetsstyrning och stöd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF | Patientavgiftsfrågor

Box 6909, 102 39 Stockholm