Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Angående avgift för eftervård av covid-19

Covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom. Undersökning, vård och behandling av covid-19 ska enligt smittskyddslagen därför vara kostnadsfri för patienten.

Syftet med kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen är att minska risken för smittspridning av allmänfarliga sjukdomar. Behov av efterföljande kontrollbesök för att följa upp huruvida en patient fortfarande kan vara smittsam gällande en allmänfarlig sjukdom, t ex TBC eller gonorré, ska därför också vara kostnadsfria för patienten.
Däremot omfattas inte uppföljningsbesök eller rehab gällande patienter som haft covid-19 av kostnadsfriheten enligt regelverket i smittskyddslagen, om patienten enligt gällande rekommendationer betraktas som smittfri. Patienter som tillfrisknat från covid-19 och är i behov av rehabilitering eller annan eftervård ska därför debiteras vanlig patientavgift för dessa vårdkontakter.

Förtydligande om avgiftsbefrielse vid covid-19 - nyhet 6 maj