Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms regelverk för patientavgifter, för nedladdning.

Regelverken omfattar

  • inom- och utomlänspatienter
  • personer från andra länder
  • intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar
  • hjälpmedel.

Regelverk för patientavgifter

Uppdateras en gång per år eller i samband med avgifts- eller regel
förändringar som beslutats av regionfullmäktige.

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från 1 januari 2023.

Intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Region Stockholms regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen. Gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Personer från andra länder

Regelverk för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige. Gäller från 1 januari 2023.

Sveriges kommuner och regioner - handbok

Hjälpmedel

För information om avgifter för hjälpmedel inom Region Stockholm, se Hjälpmedelsguiden.

Läs mer

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

  • Uppdaterad: 9 januari 2023

  • Faktagranskad: 9 januari 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen