Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms regelverk för patientavgifter, för nedladdning.

Regelverken omfattar

  • inom- och utomlänspatienter
  • personer från andra länder
  • intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar
  • hjälpmedel.

Regelverk för patientavgifter

Uppdateras en gång per år eller i samband med avgifts- eller regel
förändringar som beslutats av regionfullmäktige.

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från 1 januari 2024.

Intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Region Stockholms regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar. Gäller från 1 januari 2024 och tills vidare.

Personer från andra länder

Regelverk för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige. Gäller från 1 januari 2024.

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

Hjälpmedel

För information om avgifter för hjälpmedel inom Region Stockholm, se Hjälpmedelsguiden.

Läs mer

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

  • Uppdaterad: 10 januari 2024

  • Faktagranskad: 10 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen