Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms regelverk för patientavgifter, för nedladdning.

Regelverken omfattar

  • inom- och utomlänspatienter
  • personer från andra länder
  • intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar
  • hjälpmedel.

Regelverk för patientavgifter

Uppdateras en gång per år eller i samband med avgifts- eller regel
förändringar som beslutats av regionfullmäktige.

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 april 2022.

Intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Region Stockholms regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen.

Personer från andra länder

Regelverk för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige. Gäller från 1 april 2022.

Sveriges kommuner och regioner - handbok

Hjälpmedel

För information om avgifter för hjälpmedel inom Region Stockholm, se Hjälpmedelsguiden.

Läs mer

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 3 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen