Till start

Vårdgivarguiden

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som vårdgivare kan vända dig om du har frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter och vad en patient ska betala i en given situation.

Vem du ska kontakta beror på om mottagningen är egenägd, privat eller organisatoriskt tillhör något av nedanstående sjukhus.

Privata vårdgivare

För privata vårdgivare utanför sjukhusens organisation som inte har något eget patientkontor att vända sig till, kontakta:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF|Patientavgiftsfrågor

Box 30017, 104 25 Stockholm

Om e-frikort

Frågor som rör regelverk för patientavgifter eller osäkerhet kring vad som ska registreras i e-frikortstjänsten kontaktas i första hand det lokala patientkontoret.

Privata vårdgivare kan kontakta HSF:

E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Egenägd verksamhet

För egenägd verksamhet på vårdcentraler, inom psykiatrin (inklusive barn- och ungdomspsykiatri, BUP), habilitering, beroendevård eller geriatrisk vård med mera, kontakta:

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Redovisningsservice, Box 45436, 104 31 Stockholm

Sjukhusen

Danderyds sjukhus

Danderyds Sjukhus AB

Patientadministration, Ryggradsvägen 11 plan 4,  182 88 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

F87-89 , Huddinge, 141 86 Stockholm

Norrtälje sjukhus

Norrtälje Sjukhus AB, Tio Hundra

Kundtjänst, entréhallen, box 905, 761 29 Norrtälje

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Ekonomiavdelningen, Box 4078, 171 04 Solna

S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus AB

Sankt Göransplan 1, 112 19 Stockholm

Södersjukhuset

Södersjukhuset AB

Sjukhusbacken 14, Administrationen, plan 1, 118 83 Stockholm

Södertälje sjukhus

Södertälje Sjukhus AB

Rosenborgsgatan 6-10, 152 86 Södertälje

Om asylsökande och personer utan tillstånd

Frågor om lagstiftning och regelverk som rör asylsökande och personer utan tillstånd besvaras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Funktionsbrevlåda för flyktingfrågor

  • Uppdaterad: 11 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen