Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Region Stockholm tillämpar en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård. En patient kan välja att stå utanför det elektroniska frikortssystemet. I dessa fall tillämpas den ursprungliga manuella hanteringen med högkostnadskort (remsa) och frikort.

Privata vårdgivare och tandläkare

Privata vårdgivare och tandläkare beställer högkostnadskort, frikort och plastfickor via mejladressen här nedan.

Vårdgivare inom verksamhet med patientkontor

Vårdgivare som arbetar inom verksamheter med patientkontor ska i stället göra beställningen via kontaktpersonen på patientkontoret. Patientkontoret gör i sin tur beställningen till Medicarrier via mejladressen här nedan.

Utfärdande av högkostnadskort och frikort

Vid utfärdande av frikort i pappersformat ska vårdgivarens stämpel alltid användas i fältet "Utfärdat av". Handskrivet frikort medges inte.

Beställning

Observera beställningar kan endast göras av vårdmottagningar i Region Stockholm.

Vårdgivare beställer högkostnadskort, frikort och plastfickor för öppenvård från Medicarrier via mejl:

Medicarrier AB

I beställningen ska du ange:

  • antal av det material som du vill beställa: högkostnadskort (remsa), frikort och/eller plastfickor
  • mottagning
  • mottagare
  • leveransadress
  • din mejladress
  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen