Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avstämningsfunktionen är en e-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för sina vårdhändelser, som inrapporterade besök och vårdtillfällen, i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system, som GVR, Ersmo, HEJ och Vårdfaktura. Uppföljningen görs för att kontrollera och rätta de vårdhändelser som blivit felmarkerade eller fått en anmärkning så att rätt ersättning kan betalas ut.

De rapporter som tas ut i Avstämningsfunktionen är i Excel-format och utformas till viss del efter varje användarens behov.

Inloggning

Logga in i Avstämningsfunktionen via Vårdfaktura.

För att få behörighet till Avstämningsfunktionen behöver du ett eTjänstekort. Kontakta sedan SF IT Servicedesk för behörighet till Avstämningsfunktionen.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 1 november 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Mikael Öman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen