Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avstämningsfunktionen är en e-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för sina vårdhändelser, som inrapporterade besök och vårdtillfällen, i några av Region Stockholms övriga e-tjänster och system, som GVR, Ersmo, HEJ och Vårdfaktura. Uppföljningen görs för att kontrollera och rätta de vårdhändelser som blivit felmarkerade eller fått en anmärkning, så att rätt ersättning kan betalas ut.

De rapporter som skapas i Avstämningsfunktionen är i excel-format och utformas till viss del efter varje användares behov.

Inloggning

Logga in i Avstämningsfunktionen via Vårdfaktura.

För att få behörighet till Avstämningsfunktionen behöver du ett e-tjänstekort. Kontakta sedan serviceförvaltningens servicedesk för behörighet till Avstämningsfunktionen.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 21 september 2023

  • Faktagranskad: 21 september 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mikael Öman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen