Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tekniska hjälpmedel ordersystem, Thord, är ett webbaserat beställningssystem och förskrivningsstöd för tekniska hjälpmedel. 

I Thord hanteras hjälpmedel för ortopedteknik, syn (glasögonbidrag och afaki) och kosmetiska proteser. Här registreras också remisser, förskrivningar, beställningar, rekvisitioner och fakturering för dessa hjälpmedel inom Region Stockholm.

Alla hjälpmedel som ingår i Fritt val av hjälpmedel faktureras i Thord.

Inloggning

Ansök om användarkonto direkt på startsidan för Thord.

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    • Uppdaterad: 19 oktober 2021

    • Faktagranskad: 18 oktober 2020

    • Redaktör: Björn Nordlund

    • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen