Till start

Vårdgivarguiden

Tekniska hjälpmedel ordersystem, Thord, är ett webbaserat beställningssystem och förskrivningsstöd för tekniska hjälpmedel. 

I Thord hanteras hjälpmedel för ortopedteknik, syn (glasögonbidrag och afaki) och kosmetiska proteser. Här registreras också remisser, förskrivningar, beställningar, rekvisitioner och fakturering för dessa hjälpmedel inom Region Stockholm.

Alla hjälpmedel som ingår i Fritt val av hjälpmedel faktureras i Thord.

Inloggning

Ansök om användarkonto direkt på startsidan för Thord.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 11 september 2023

    • Faktagranskad: 11 september 2023

    • Redaktör: Björn Larsson

    • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen